GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ - Tanı: Ultrasonogramın Değerlendirilmesi

 

tanımlamalar
doğum öncesi nedenler
doğum sonrası nedenler
patoloji
erken dönem bulguları
geç dönem bulguları
tanı
kalça ultrasonografisi
radyolojik bulgular
koruyucu önlemler
erken tedavi
Pavlik bandajı
alçılama
açık redüksiyon
tavan ameliyatları
erişkin yaş

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


kalça ultrasonografisinde
alfa ve beta açıları
alfa açısı 60 derecenin üzerinde olmalıdır
(12 haftadan ufak bebeklerde bu değer 50 dereceye kadar normal sayılır, ancak 12 haftanın bitiminde 60 derecenin üzerine çıkıp çıkmadığı ultrason tetkiki ile izlenmelidir)

Bu amaçla çekilmiş olan ultrasonogramda aşağıdakı iki noktanın bulunup bulunmayışı bize o ultrasonogramın güvenilirliği hakkında basitçe ipuçları verecektir:

Graf tip I kalça : Normal kalça
Graf tip II kalça : Displazik kalça
Graf tip III (üstte) ve tip IV (altta) kalçalar : Çıkık kalçalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrasonografi çekimi sırasında elde edilen ultrasonogramların düzgün olduğuna karar verildikten sonra bu ultrasonogramlar üzerinde morfolojik tanımlama yapılır ve buna uyan tip belirlenir. Daha sonra da alfa ve beta açıları ölçülür.

 

Tanı

Ultrasonogramın Değerlendirilmesi

Kalça ultrasonografisinin değerinin anlaşılmasıyla ülkemizde bir çok merkezde yenidoğana rutin kalça ultrasonografisi uygulaması başlatılmıştır, ancak kalça ultrasonografisi çekimi sırasında uyulması gereken standart kurallara çoğu kez uyulmadığından üzücü sonuçlarla karşılaşıldığı da bir gerçektir.

Ultrasonografik incelemede tip I (I a veya I b) olduğu anlaşılan kalçalar normal kalçalardır, ancak öncelikle çekilen ultrasonogramın uygun çekilip çekilmediğinden emin olmak gerekir.

 

Morfolojik tanımlamada asetabulumun kemik kısmının femur başını örtümü (kemik çatı), kıkırdak kısmının örtümü (kıkırdak çatı) ve asetabulumun köşesi (kemik köşe) dikkate alınır. Buna göre kemik çatı iyi, yeterli, eksik, ileri derecede eksik ve kötü olarak derecelendirilir. Kıkırdak çatı femur başını örtüp örtmemesine göre değerlendirilir. Kemik köşe ise köşeli, yuvarlak ve düzleşmiş olarak derecelendirilir. Morfolojik tanımlama ve ölçüm sonucu belirlenen tipe göre kalçanın normal olup olmadığı, normal değilse ne yapılması gerektiğine karar verilir.

  TİP KEMİK ÇATI KEMİK KÖŞE α AÇISI β AÇISI
  Tip I a iyi köşeli/künt ≥ 60° < 55°
  Tip I b iyi köşeli/künt ≥ 60° > 55°
  Tip II a yeterli yuvarlak 50°- 59°  
  Tip II b eksik yuvarlak 50°- 59°  
  Tip II c ileri derecede eksik yuvarlak ile düzleşmiş arası 43°- 49° < 77°
  Tip D ileri derecede eksik yuvarlak ile düzleşmiş arası 43°- 49° > 77°
  Tip III a ve b kötü düzleşmiş < 43°  
  Tip IV kötü düzleşmiş < 43°  


Tip I kalça normal kalça anlamındadır. Tip I a ve tip I b arasındaki fark akademiktir. Tip I b kalçanın sorunlu bir kalça gibi algılanması sık yapılan bir hatadır ve doğru değildir.

Henüz 12. haftaya ulaşmamış bebekte alfa açısının 50°' ila 59° arasında çıkması durumunda olgunlaşmamış kalçadan (tip II a) söz edilir. Kemik çatı yeterince iyi olmayabilir ve kemik köşe yuvarlak olabilir, ancak bu tür kalçaların çok büyük bir kısmı 12. haftanın bitiminde normal değer olan 60° ye ulaşır. Eğer 12. hafta bittiği halde alfa açısı hala 50°' ila 59° arasındaysa,  tip II b kalçadan söz edilir. Bu diplazik  kalça anlamındadır.

Tip III ve tip IV kalçalar çıkık kalçalardır. Bunlarda alfa ve beta değerlerinin ölçülmesinin anlamı yoktur, çünkü bu açıların ölçümünde esas aldığımız asetabuluma ait referans noktaları ile çıkık femur başı ayrı planlarda bulunur.

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.