TERİMLER SÖZLÜĞÜ - D Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

D

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

Dega Asetabuloplasti

Gelişimsel kalça displazisinde veya nöromüskuler hastalığa (örneğin, serebral palsi) bağlı asetabulum yetersizliğinde femur başının örtünmesini arttırmak için tanımlanmış bir osteotomi çeşidi

Debritman

Ölü dokuların vücuttan cerrahi yolla uzaklaştırılması işlemi

Defekt

Eksiklik. Genellikle radyolojik incelemede görüntülenen anatomik kısımdaki bir alanın boş görünmesi veya anormal bir yapı ile dolu olması anlaşılır.

Defekt Psödoartrozu

Kemiğin anatomik bütünlüğünde bir eksiklik sonucu kemik uçlarının birbirine temas etmemesine bağlı olarak oluşan kırığın kaynamaması

Dehidratasyon

Vücuttan kaybedilen sıvının yerine konamaması sonucu oluşan tablo

Dejeneratif Artrit

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen eklem hastalığı

Deplase Olmak, Deplasman, Deplase

Yer değiştirmek. Kırık uçlarının kayması anlamında kullanılır. Ayrık.

Derin Tendon Refleksi

Bir tendonun uyarılmasıyla oluşan istemsiz hareket; germe refleksi.

Dermatom

Gövde yüzeyinde her bir periferik sinire ait duyu bölgesi

Derotasyon

Tersine döndürme

Dezartikülasyon, Dezartiküle Etmek

Bir uzvun (kol veya bacağın) belli bir eklemden itibaren cerrahi olarak alınması.

Diastrofik Cücelik

Aşırı boy kısalığı, çarpık ayak, eklem kontraktürleri, el ve ayak başparmaklarında şekil bozukluğu, kulaklarda lahana görünümü ve damak yarığı ile karakterize kalıtımsal bir rahatsızlık

Dijital Sinir

Parmaklara giden sinir.

Disk Hernisi

Omurlar arasında yer alan diskin fıtıklaması

Displazi, Displazik

Doku veya organların anormal gelişimi

Disseksiyon

İşlem yapılacak anatomik kısma ulaşmak için zarar vermeden kas, sinir, damar, tendon vb. gibi dokuların tümüyle veya kısmen serbestleştirerek ortaya konması

Distal

Bir organın veya uzvun merkezden uzak olan kısmı

Distraksiyon

Her iki anatomik noktayı çekerek birbirinden uzaklaştırma

Distrofi, Distrofik

Kusurlu, ya da yetersiz beslenme sonucu gelişen dejeneratif hastalık

Diyafiz

Kemiğin cismi, gövde kısmı. Bakınız,

DNA

Deoksiribonükleik asit. Bir organizmanın gelişimi için gerekli genetik komutları taşıyan madde.

Dominan Geçiş

Kalıtılma sırasında gen çiftinden birinde oluşan değişikliğin hastalığın oluşması için yeterli olduğu kalıtım şeklidir.

Down Sendromu

21. kromozomun tamamının veya bir kısmının kopyalanmasıyla 3 adet 21. kromozama sahip olma durumu (trisomi 21). Zeka geriliği, badem göz, ayak baş parmağı ile işaret parmağı arasında geniş aralık, el ayasında tek çizgi ve düşük kas tonusu ile karakterizedir.

Drilleme

Kemik matkabı (perforatör) ile delme işlemi

Dorsal

El sırtı, veya ayak sırtı, ya da önkolun el sırtı ile aynı yöndeki yüzü için kullanılan terim

Dorsifleksiyon

Elbileği veya ayakbileğinden yukarı doğru yapılan hareket, ekstansiyon deyimi de kullanılabilir. Bakınız,

Duchenne Müskuler Distrofi

Kaslardaki ilerleyici güçsüzlük nedeniyle yalpalayarak yürüme, eklem kontraktürleri ve düşük ayağın görüldüğü, baldır kas kütlesinde şişkinlik ile karakterize kalıtımsal rahatsızlık.

dermatomlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dega asetabuloplastisi