TERİMLER SÖZLÜĞÜ - F Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

F

Fallot Tetralojisi

 

Ventriküler septal defekt, sağ karıncıktan çıkan pulmoner arterde darlık, aort kapakçığının ventriküler septal defektin hemen üstünde olması, sağ karıncık hipertrofisi şeklinde özetlenecek dörtlü anomaliye sahip doğumsal kalp hastalığıdır. Pis kan akciğerler tarafından oksijen yüklenemeden sistemik dolaşıma katılır.

 

Faset

 

Eklem yüzü

 

Faset Eklem

Omurlar arasında bulunan, kapsülü sinovya ile kaplı ufak eklemler. Her omurda iki adet bulunur. Üst omurun alt eklem çıkıntısı ile söz konusu omurun üst eklem çıkıntısı arasında yer alır. 

Fasya

Kasları, organları veya vücut kısımlarını saran, bunları bir arada tutan, bağ dokusundan ibaret, tabaka ya da şerit şeklindeki sertçe yapı

Fasyatomi

Kompartman sendromunda kompartman içi basıncı düşürmek için kompartmanı çevreleyen fasyanın cerrahi olarak açılması işlemi

Fetal Alkol Sendromu

Annenin aşırı alkol alma alışkanlığına bağlı olarak fetusda meydana gelen ve doğan çocukta çok çeşitli fiziksel ve zihinsel soruna yol açan durum.

Fetus, Fetal Hayat

Embriyo dönemi olan ilk sekiz haftanın bitimiyle doğuma kadar geçen süre içersinde anne rahmindeki canlıya fetus, bu döneme de fetal hayat denir.

Fibrin

Polimerize olarak bir ağ oluşturan ve böylelikle pıhtının oluşmasını kolaylaştıran protein yapısındaki madde

Fibrin Yapıştırıcı

İçinde sentetik olarak üretimiş trombin ve fibrinojen bulunan enjektör içeriğinin uygulanmasıyla oluşan pıhtının dokuları birbirine tutturucu etkisinden yararlanıldığı için yapıştırıcı olarak nitelendirilir. Sinir dikişine takviye olarak kullanılabildiği gibi kanamanın durdurulması için de kullanılabilir.

Fibroblast

Bağ dokusunu oluşturan temel hücre

Fibrokıkırdak, Fibröz Kıkırdak

Orjinal eklem kıkırdağının (hiyalen kıkırdak) hasar görmesi sonucu onarım amacıyla yerini dolduran, yüklenmelere karşı daha az dayanıklı, fibröz dokudan (nedbe dokusu) zengin kıkırdak

Fibroossöz

Fibröz doku elemanlarıyla karışık kemik dokusu

Fibröz Doku, Fibrozis

Fibroblastlardan zengin doku; nedbe dokusu

Fibula Hemimelisi

Fibulanın doğuştan tam veya kısmi eksikliği

Fikse

Sabit

Fissür

Çatlak

Fiz

Büyüme plağı. Uzun kemiklerin her iki ucunda yer alan ve kemiğin uzamasından sorumlu özel yapıdaki kıkırdak kısımlar.

Fleksiyon

Boyunda, dirsekde, omuzda, kalçada, dizde

    plantar fleksiyon

    dorsifleksiyon

    lateral fleksiyon

    öne fleksiyon

Fokal

Odaksal

Forseps

Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocugu çekip çıkarmaya yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet

Fosforilasyon

Bir fosfat grubunun organik bir moleküle bağlanmasıdır.

Fragman

Kırık parça veya cerrahi olarak kesilmiş parça

Fragmentasyon

Sağ kalan ve ölen kemik kısımlarının birlikte verdiği parçalı görünüm

Freeman-Shelton Sendromu

Islık çalar görünümde, mimiksiz, sanki maske takmış gibi bir yüz, küçük burun delikleri, parmaklarda kontraktürler ve çarpık ayak ile karakterize genetik bir rahatsızlık

Frozen Biyopsi

Ameliyathanede yapılan ve çıkartılan tümörün sınırlarının temiz olup olmadığı gibi acele yanıt gerektiren histolojik inceleme yöntemi. Hızla dondurulan örnekten alınan ince kesit üzerinde ancak kaba bilgi edinilebilir.

Füzyon, Füze Etmek

Eklemle birbirinden ayrılmış iki kemiğin cerrahi olarak birbirine kaynaştırılarak tek bütün bir kemik haline getirilmesi


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın