TERİMLER SÖZLÜĞÜ - G Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

G

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

 
Gangliyon (Sinir Gangliyonu)

Bir çok sinir gövdesinin birlikte oluşturduğu ve uyarıların iletildiği merkez gibi işlev gören kütle

Genitoüriner Sistem

İdrar yollarıyla cinsiyet organlarını içeren sistem

Genu Rekurvatum

Yandan bakıldığında dizin bacak aksının gerisinde kaldığı deformite

Genu Valgum

Bacağın dizden dışa doğru açılandığı deformite. İki taraflı olduğu zaman X bacak oluşur.

Genu Varum

Bacağın dizden içe doğru açılandığı deformite. İki taraflı olduğu zaman parantez bacak (O bacak) oluşur.

Gergi Bandı

Tansiyon bandı da denilen, distraksiyon kuvvetini komprasyon kuvvetine dönüştürmeye yarayan, olekranon, dizkapağı, iç malleol kırığı gibi durumlarda tercih edilen tespit sistemi

Gergin Omurilik

Omurilik kanalındaki bazı patolojiler (yağ bezesi, kemik köprü vb.) omuriliği bulundukları yerde tespit ederek omurganın uzaması sırasında omuriliğin buna ayak uydurmasını engellerler. Omurilik gerginleşerek beynin alt kısmındaki yapıları foramen magnuma doğru çekerek sıkışmasına neden olur (Arnold-Chiari sendromu).

Glenohumeral Eklem

Omuz eklemi; glenoid çukur ve hunerus başı arasındaki oynak.

Glikoprotein

Protein ve karbonhidrat yapılarını birlikte bulunduran madde

Glioma

Beyin sinir hücreleri (nöronlar) etrafındaki destek  dokusundan çıkan bir beyin tümörüdür. Bu grupda astrositomlar düşük, glioblastomlar yüksek dereceli tümörlerdir.

Glokom

Göz tansiyonu

Goldenhar Sendromu (Okülo Aurikülo Vertebral Sendrom)

Kulak, burun, çene ve damağın genellikle yüzün bir tarafında az gelişmesi ile karakterize, yüz görünümünü ileri derecede bozan doğumsal bir hastalık. Bazen iç organlar da (kalp, böbrekler, akciğerler) eksik ve kusurlu gelişmiş olabilir; omurgada skolyoz görülebilir.

Golgi Apareyi

Hücre içindeki proteinlerin yine hücre içindeki değişik kısımlara dağıtılmalarından önce depolandıkları yer. Kıkırdağın temel taşlarından biri olan glikoproteinlerin yapımında da rol oynar.

Gonad

Testis ve yumurtalık için kullanılan ortak ad


Greft

Eksik bir dokuyu onarmak amacıyla aynı dokudan o bölgeye konan parça

Gustilo Sınıflaması

Açık kırıklar için kullanulan bir sınıflamadır. Tip I, yaranın en uzun çapının 1 cm'den küçük olduğu açık kırığı, tip II yaranın en uzun çapının 1 cm'den büyük olduğu, ancak yarada yaygın yumuşak doku hasarı veya ciltte eksikliğin bulunmadığı açık kırığı belirtir. Tip III C, onarım gerektiren ana damar hasarının bulunduğu açık kırık tipini ifade eder. Tip III A'da yarada yaygın yumuşak doku hasarı veya ciltte kayıp olmasına karşın kırık uçları yeterli bir periost tabakası ile örtülüdür. Tip III B'de ise kırık uçlarında ileri periost kaybı vardır.

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki taraflı genu valgum (solda) ve
iki taraflı genu varum (sağda) deformiteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genu rekurvatum deformitesi