TERİMLER SÖZLÜĞÜ - R Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

R
Radial Hemimeli

Radius kemiğinde doğumsal eksiklik. Önkolda kısalığa ve deformiteye neden olur.

Radyal

Önkolda radius kemiğinin bulunduğu tarafta anlamınddır.

Radyal Nabız

Elbileğinde, başparmak köküne yakın bölgede alınan, radyal atardamara ait nabız

Radyodens

Radyografide bir bölgenin yoğun olduğu anlamında kullanılır. Genellikle radyoopak ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Radyololüsan

Radyoopakın zıttıdır; yani röntgen ışınlarını tamamiyle geçiren maddeler için kullanılır ve bu maddeler radyografide siyah görünür

Radyoizotop

Bir elementin radyasyon yayan şekli

Radyoopak

Röntgen ışınlarını geçirmeyen malzemenin niteliğine verilen ad; örneğin, artrografide kullanılan kimyasal maddeler radyopaktır ve radyografide bu nedenle o bölgenin yoğun beyaz görünmesine neden olurlar

Redüksiyon, Redükte Etmek

Yerine koyma; kırık ve çıkık için kullanılır

Refleks Sempatik Distrofi

Cilt renginde değişiklik, kol veya bacakta şişlik, yanma tarzında ağrı ile seyreden ilerleyici kronik bir hastalık

Rejenerasyon, Rejenerat

Hasar gören doku veya organ kısmının, aynı işlevi görecek şekilde yeniden oluşması. Yeniden oluşan kısım.

Remodelasyon, Remodele olmak

Yeniden şekillenmek

Replasman

Yerine koyma, eksiği giderme

Reseptör

Değişik uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları; almaç

Resesif

Çekinik gen için kullanılır. Kalıtılan özellik ancak baskın (dominan) gen bulunmadığı zaman ve her iki ebeveynden birer kopya olarak intikal ettiğinde hastalığın klinik tablosunu oluşturur.

Restriktif Tip Akciğer Hastalığı

Akciğerlerin genişlemesine engel olan göğüs kafesi, akciğer zarı (plevra), ya da akciğer dokusuna ait hastalık

Retina Dekolmanı

Göz tabanında bulunan ve görüntü uyaranlarını görme siniri aracılığıyla beyne yollayan ağ tabakası olan retinanın sinir-duyu tabakasının en dıştaki tabakasından ayrışmasıdır. Sonucu körlükle bitebilen görme bozukluğuna yol açar.

Rezeksiyon, Rezeke Etmek

Bir organ veya dokunun bir kısmının cerrahi yolla çıkartılması

Rezorbsiyon, Rezorbe Olmak

Emilme; atıkların, ölü hücrelerin ortamdan uzaklaştırılması

Ribozom

Hücre içinde protein yapımının gerçekleştiği kısım

Rijit

Esnek olmayan, katı

Romatoid Artrit

Eklemlerdeki sinovya dokusunu tutan ve oluşturduğu eklem harabiyeti sonucu ciddi sakatlığa yol açan romatizmal hastalık

Rubinstein Taybi Sendromu

Tipik yüz görünümü, geniş el parmakları, geniş ve büyük ayak başparmakları, boy kısalığı ve zeka geriliği ile karakteristik bir hastalık

Rush Pin

Bir ucu sivri, diğer ucu C şeklinde kıvrılmış, kemik iliğinden sokularak kemiği tespit etmeye yarayan, şiş şeklinde, ancak Kirschner telinden daha kalın osteosentez materyali


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın