RENAL OSTEODİSTROFİ - Klinik Görünüm

 

genel özellikler
klinik görünüm
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

Çocukluk çağında başlayan renal osteodistrofi kemiğin uzamasını etkilediğinden ve kemiğin dayanıklılığının azalmasına sebep olduğundan son derece ciddi bir durumdur. Yeterince tedavi edilmediği takdirde boy kısalığı ve ekstremitelerde deformitelere neden olur. 

Osteopeni sonucu kırılganlığı artan kemikler ağrıya neden olur. Bu durum özellikle diz çevresinde görülür. Hasta yaygın eklem ağrısından yakınır.

Kemiğin dayanıklılığının azalması kol ve bacaklarda deformitelere neden olur. Bacaklara ait deformiteler doğaldır ki kollara ait deformitelerden daha sık görülür. En sık genu valgum deformitesi görülür. Renal osteodistrofinin 4 yaşından önce ortaya çıkması durumunda bacak dizilimi hafif varusda olduğundan genu varum gelişir, ancak renal osteodistrofi daha çok 4 yaşından sonra geliştiğinden hemen her zaman genu valgum deformitesi görülür. Genu valgumu ayakbileğindeki valgus izler.

Kemikteki osteopeni kendiliğinden gelişen, ya da minör bir travma sonucu oluşan kırığa yol açar. Hemodiyaliz süresi ile kırık oluşma riski açısından doğrudan bir ilişki vardır ve ne yazık ki böbrek naklinden sonra da pek değişmemektedir. En sık omur cisimleri, kaburgalar ve ramus pubiste patolojik kırık görülür. Ayrıca uzun tubuler kemiklerin (femur alt uç, önkol distal uç) metafizlerinde de olabilir. 

Ekleme yakın bölgelerin kalınlığı, raşitik tespih vb. gibi klinik bulgularla tedavi görmemiş raşitik çocukların klinik görünümüne benzer.

Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda osteopeninin yanısıra büyüme plaklarının kalınlığı artarken, geçici kalsifikasyon zonunun kalsifiye olmadığı ve sınırlarının silikleştiği saptanır. Böyle bir patoloji epifizyolize zemin hazırlar. Femur distali, humerus proksimali, radius ve ulna distali epifizyolizin görülebileceği lokalizasyonlardır, ancak femur üst uç büyüme plağından oluşacak bir kayma ciddi sorunlar yaratır. Kayma öncesi kalça ağrısının gelişmesi hekimi femur başı epifiz kayması açısından alarme etmelidir. 

Kas güçsüzlüğü mevcuttur. Koksa vara ile birleşerek bilateral Trendelenburg yürüyüşüne yol açar.

Kanda fosfatların artışı (hiperfosfatemi) dokularda kalsiyum tuzlarının çökmesine neden olur (ektopik kalsifikasyon). Gözde kornea ve konjunktiva, cilde ait damarlar, koroner arterler ve eklem çevresindeki yumuşak dokular ektopik kalsifikasyonun  sık görüldüğü bölgelerdir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


renal osteodistrofi bacaklarda ileri bükülmelere neden olabilir
kronik böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören çocukta gelişen femur başı epifiz kayması