DANIŞMA HATTI

 

Danışma Hattı nedir?
nasıl çalışır?

DANIŞMA HATTI

 

Klinik belirtilerin karmaşıklığı ve belirsizliği içinden hastalığı tanımlayabilmek ve olası nedenleri ortaya koyabilmek ancak hekim muayenesi ile mümkündür. Hekim muayenesini tamamlayan radyolojik ve laboratuvar incelemeleri hastalığın tüm niteliksel özelliğini ve benzer durumlarla olan farklılığını belirlemek için gereklidir. Bu aşamadan sonra hastalığın doğal seyri içersinde karşılaşılabilecek zararlı gelişmeleri öngörmek, tedavi gerekip gerekmediğine, gerekecekse zamanlamasına karar vermek ve olası tedavi seçenekleri arasından komplikasyon riski en az, başarı olasılığı en yüksek olanını seçmek, hasta hekim ilişkisinin karşılıklı olarak devam etmesiyle mümkündür. Hasta ve hekim arasındaki doğrudan diyalog aynı zamanda hastanın endişelerini gidermek açısından da esastır.

 

Hasta ile temas etmeden, salt çağdaş tıbbın bize sunduğu gelişmiş tanı araçlarının sonuçlarına göre karar vermek sakıncalı durumlar doğurabilir. Örneğin, serebral palsili bir çocuğun yürüyüşünü görmeden, hareket açıklığına bakmadan, özgün klinik testleri yapmadan, salt yürüyüş videosuna bakarak, ya da salt yürüme analizi sonuçlarını değerlendirerek bir kanıya varmak bizi hatalı sonuçlara götürebilir.

 

Öte yandan mevcut iklim şartları, maddi zorluklar ve sağlık sorunları nedeniyle çocuğunu bana ulaştıramayan anne ve babalar olduğunu biliyorum. Bu ebeveynlerden bazıları çocuklarına kesin bir tanı konamamasından, ya da önerilen veya uygulanan tedavi planından kuşku duymaktadırlar. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında yaygın olan bir durumdur bu. Aynı şekilde, Türki devletlerde yaşayan ve ülkemizde baş döndürücü bir hızla gelişen sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen soydaşlarımız çocuklarına ne kadar yardımcı olunabileceğini öğrenmek istemektedirler.

 

Danışma Hattı bu gereksinimi karşılamak üzere düşünülmüştür. Bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Danışma Hattı çeşitli nedenlerle çocuğunu bana muayeneye getiremeyecek durumda olan ebeveynler için düşünülmüştür. Danışma Hattı aracılığıyla ebeveynlerin elde edeceği bilgiler tümüyle danışma niteliğindedir ve hiçbir zaman hekim muayenesinin yerini alamaz. Danışma Hattı hastalığa tanı koyan, ya da tedaviyi üstlenen bir sistem değildir. Danışma Hattı aracılığıyla sağlanan yardımın sisteme aktarılan bilgi ve belgelerle sınırlı olacağı unutulmamalıdır.

 

Danışma Hattı'ndan Yararlanabileceğiniz Durumlar

 

- Çocuğunuzun hastalığına kesin tanı konamamışsa

- Yeterli inceleme yapılmadan tanı konduğuna inanıyorsanız

- Farklı hekimler tarafından farklı tanılar konmuşsa

- Hastalığın bir tedavisinin olmadığı söylenmişse

- Tedavi gerekmediği söylenmiş, ancak bundan kuşku duyuyorsanız

- Farklı hekimler tarafından farklı tedavi yöntemleri önerilmişse

- Uygulanan tedaviden çocuğunuzun yarar görmediğine inanıyorsanız

- Uygulanan tedavi sırasında bazı olumsuzluklar ortaya çıkmışsa

- Tedavi sonlanmış, ancak daha ileri bir şey yapılamayacağı söylenmişse

- Çocuğunuza Türkiye’de bakılmasını ve/veya gerekirse tedavisinin Türkiye’de yapılmasını istiyorsanız

 

Kimler Yararlanabilir?

 

Bu sistem muayeneye gelemeyecek durumda ve uzaklıkta olanlar içindir. Gönderilen belgelerden bu şartları taşımadıkları anlaşılanlar sisteme dahil edilmez.

 

Kimler Yararlanamaz?

 

Herhangi bir hekime başvurmamış kişilere en yakın hekime başvurması dışında bir önerimiz olamaz.

 

Bu sistemin ilgilendiği alan Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi ile sınırlıdır. Şu anda erişkin yaşta olup ta hastalığı çocukluk çağında başlayanlar da bu sistem kapsamında değerlendirilir.

 

DANIŞMA HATTI

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın