DANIŞMA HATTI

 

Danışma Hattı nedir?
nasıl çalışır?

Sistem Nasıl İşliyor ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıla Takılanlar

Sisteme gönderilecek belgeleri dijital ortama aktarmakta güçlük çekenler posta hizmetinden yararlanabilir. Adres muayenehane adresimdir (İncirli Caddesi Akçakaya Apt. No. 25 Daire: 2  Bakırköy/İSTANBUL).

Sisteme ulaşan kargo içeriği geri istendiğinde gönderme ücreti alıcıya aittir. Bu yöntemi tercih edenlere belgelerin kopyalarının gönderilmesi ve aslının kendilerinde saklanması önerilir. Geri istenmeyen kargo içeriği azami 6 ay saklanır ve daha sonra yok edilir.

Danışma Hattı sadece elektronik posta aracılığıyla iletişim kurar. Telefonla her hangi bir bilgi verilmez. Bu nedenle sisteme başvuranın e-mail hesabının olması şarttır.

Danışma Hattı’na gönderilen tüm bilgi ve belgeler gizli kalır.

Değişik branş hekimlerine danışılması gerektiğinde (örneğin, radyoloji uzmanı), ebeveynler çocuklarının tıbbi bilgilerinin diğer hekimlerle paylaşılmasını peşinen kabul eder.

Sisteme kabul edilmeyenlerin tüm kayıtları silinir.

Başvuruda ad ve soyadını belirtmek istemeyenler takma ad kullanabilirler, ancak sisteme kabul ancak gerçek ad ve soyadıyla mümkündür.

Öneri listesi ulaştıktan sonraki 10 gün içerisinde anlaşılamayan kısımlar hakkında azami 2 kez olmak üzere ücretsiz yeni başvuru yapılabilir. Danışma Hattı bir yazışma sistemi değildir.

Danışma ücreti yurtiçi için 400 TL, yurtdışı için 120 Euro’dur.

Öncelikle hastaya ait tüm belgeler (epikriz, laboratuvar sonuçları, tetkiklerle ilgili raporlar, röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi, sintigrafi vb. görüntüleri) dijital ortama aktarılmalıdır.

Kağıta basılı malzeme scannerden geçirilerek JPEG formatına dönüştürülmelidir. Aynı amaçla dijital fotoğraf makinasıyla belgenin bol ışık altında resmi de çekilebilir, ancak çekilen fotoğrafta yazı ve sayıların okunabilir olduğunu kontrol etmeniz önerilir.

Röntgenler size CD içinde verilmişse, tüm CD içeriğini göndermeniz gerekir. Eğer elinizdeki görüntüler röntgen filmine basılmışsa en yakın sağlık kurumundaki negatoskoptan yararlanabilirsiniz. Negatoskop denilen ve hekimlerin röntgen filmlerine baktıkları ışıklı ekrana röntgen filmini yerleştirerek dijital fotoğraf makinasıyla titretmeden fotoğrafını çekebilirsiniz.

 

Hastalığıyla ilgili bilgileri anlatan bir metin hazırlayın. Bu metinde hastalığın ne zaman ve ne gibi belirtilerle başladığı, geçen süre içerisinde ne gibi değişiklikler olduğu ve önerilen, ya da uygulanan tedavilerin ne olduğu ayrıntılı bir biçimde ve tarih sırasına göre yer almalıdır.
Hazırladığınız metni elektronik posta haline getirin ve dijital ortama dönüştürdüğünüz belgeleri ekleyerek onlinesupport@tuncaycentel.com adresine yollayın.

Elektronik posta aracılığıyla gönderilecek dosya boyutu 10 MByte’ı geçmemelidir. Video, MR veya bilgisayarlı tomografi dosyaları genellikle bu boyutu aştığından bilgi yükleme sitelerinden yararlanılması gerekir (örneğin, rapidshare.com, hotfile.com). 10 MByte’ı geçen dosyayı bu yükleme sitelerinden birine yükledikten sonra size verilen şifreyi Danışma Hattı'na göndermeniz yeterli olacaktır.Gönderiniz ulaşır ulaşmaz süratle değerlendirilip yanıtlanacaktır.

Gönderdiğiniz bilgi ve belgelerden çocuğunuza yardımcı olunabileceği yönünde bir kanı oluşursa sisteme kabul edilirsiniz. Gönderilen bilgi ve belgeler bir kanıya varmak için yeterli değilse ne yapmanız gerektiği bir liste halinde size bildirilir. Makul süreç içerisinde yeterli veriye ulaşılırsa sisteme kabul veya ret yönünde bir yanıt alırsınız. Gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu hasta yararına bir işlem yapılamayacağı yönünde bir kanıya varılırsa, ya da hasta Danışma Hattı’ndan yararlanacak nitelikte değilse hastanın sisteme kabul edilmesi mümkün olamaz.Sisteme kabul edildiğine dair yanıt alanlar danışma ücretini ödedikleri takdirde ayrıntılı öneri listesi kendilerine gönderil
ir.

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın