Patoloji ve Klinik Görünüm Tanı ve Tedavi
 
 ☰  
 aç

DOĞUMSAL DİZ KAPAĞI ÇIKIĞI

Diz kapağının doğuştan itibaren fark edilen çıkığı olarak tanımlanır. 

Nedeni

Hamileliğin 8. ila 10. haftaları arasında uyluk kemiği, kuadriseps kası ve patellayı içeren bölüm içe doğru döner (bakınız, Gelişimsel Kalça Displazisi). Doğumsal diz kapağı çıkığında bilinmeyen bir nedenle bu dönme gerçekleşemediğinden kuadriseps kasının bir kısmı ve patella uyluğun ön ve dış yan yüzünde kalır. Zamanla dizin dış yapılarında (iliotibial band, vastus lateralis kası, lateral kapsül, dış yan bağ, biseps femoris kası) kontraktür gelişerek patellayı yerine sabitler.

Patoloji

Kuadriseps kası, tendonu ve diz kapağı uyluğun ön ve dış tarafındadır. Özellikle vastus lateralis kasındaki kontraktür patellanın redüksiyonunu engeller. İliotibial band ve diz ekleminin lateral kapsülü de kontraktedir. Medial kapsül gevşektir. Vatus medialis kası gevşek ve atrofik yapıdadır. Patellanın medialinde bulunan medial retinakulum aşırı esnektir. Patellar tendonun tibiaya yapışma yeri daha lateraldedir. Bacakta genu valgum deformitesi, tibiada da dış rotasyon durumu söz konusudur.

Patella oldukça ufaktır (hipoplazik). Normalde patellofemoral oluk ile temas eden iç ve dış fasetleri ayıran tümsek silinmiş ve patella eklem yüzeyi tek faset haline gelmiş, yassılaşmıştır. Patellanın normalde olması gereken ön interkondiler oluk sığdır. Çıkık diz kapağı ile dış femur kondili arasında yalancı bir eklem oluşur.

Klinik Görünüm

Hipoplazik diz kapağı normal konumu olan patellofemoral oluğu terk etmiş ve femur lateral kondilinin dış tarafına yerleşmiştir. Hipoplazik patella genellikle elle hissedilemeyecek kadar ufaktır ve adeta femur dış kondiline yapışık gibidir. Dizin hareketiyle patellanın konumunda değişiklik olmaz. Diz kapağı patellofemoral oluğa redükte edilemez. Patellanın sabit konumu nedeniyle dizde hemen her zaman, değişen derecede fleksiyon kontraktürü vardır. Tibia dış rotasyona gitmiştir ve dizin dış yapılarındaki kontraktür nedeniyle dizde genu valgum görünümü mevcuttur.

Dizdeki fleksiyon kontraktürü nedeniyle diz kapağının çıkık olduğu doğum sonrası çok geçmeden anlaşılır. Dizdeki patoloji çocuğun yürümesini etkiler. Çift taraflı olguda yürüme gecikir. Diz 90 derece fleksiyona getirildiğinde yana kaymış patella nedeniyle diz ardında kalan kuadriseps kası artık bir fleksör kası gibi çalıştığından hasta dizini doğrultamaz (ekstansiyona getiremez). Oturan çocuk muhakkak bir yere tutunarak ve güçlükle ayağa kalkar.

Bazen diz fleksiyon kontraktürü azdır ve hastanın yürüyüşünü etkilemez. Bu nedenle dizindeki güçsüzlüğe rağmen okul çağına kadar tanı konmamış hafif olgular da vardır.

Bazen ayak deformiteleri de eşlik eder.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194