Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

SINDING-LARSEN-JOHANSSON HASTALIĞI

Sinding-Larsen-Johansson hastalığı patellar tendonun dizkapağına yapıştığı yerdeki traksiyon tendinitidir.  

Genel Özellikler

10 ila 14 yaşları arasında görülür. Erkeklerde daha sıktır. Aynı klinik tablo erişkinde olduğu zaman sıçrayan atlet dizi (jumper’s knee) adını alır.

Nedeni

Sinding-Larsen-Johansson (SLJ) hastalığı birçok yönden Osgood-Schlatter hastalığına benzer. Hatta bazen birlikte görülür. SLJ hastalığında patellar tendonun tekrarlayan çekme hareketi diz kapağı alt kutbundaki kemik tendon bileşkesinde tendinit gelişmesine yol açar (traksiyon tendiniti).

Klinik Görünüm

Hasta tipik olarak sportif aktivite içindeki bir ergendir. Koşma, atlama, merdiven çıkma, diz çökme, bağdaş kurma, ağırlık kaldırma gibi durumların ağrıyı arttırdığından yakınır. İleri olguda ağrı basit diz fleksiyonunda dahi hissedilir. Ağrı dizkapağının alt kutbuna yerleşiktir. Yerel hassasiyet alınır. Bazen dizkapağının alt ucuna rastlayan hafif bir şişlik gözlenebilir. Dirence karşı diz ekstansiyonu ağrılıdır.

Nadiren ağrı ve hassasiyet dizkapağının proksimal kutbunda da görülebilir.

Çömelme yürüyüşü gösteren serebral palsili hastalar SLJ hastalığına yatkındır. Ayrıca, koşma, atlama sporu yapanlar, aşırı kilolular ve iskelet gelişimi hızlı olanlar da SLJ hastalığı açısından risk grubu oluşturur.

Tanı

Fizik muayene tanı için yeterlidir, ancak basit radyolojik tetkikle doğrulatmak gerekir. Basit radyolojik incelemede başlangıçta pek bulgu bulunmaz. Daha sonraları patellar tendonun proksimal ucunun kalınlaştığı görülebilir. Patellanın alt kutubunda düzensiz kalsifikasyon alanları belirir ve giderek birleşip patella alt kutbuyla kaynaşır.

Tanıda ultrasonografiden yararlanılabilir. Patellar tendonun proksimal ucunda kalınlaşma ve heterojen görüntü saptanır. Bu özellik dizkapağının ön yüzünde devam ederek kuadriseps tendonuyla kaynaşan liflerden ziyade patellaya yapışan tendonun arka kısmında yer alan liflerde görülür. Ufak yırtıklara uyan ufak hipojenik odaklar da saptanabilir.

Manyetik rözonans görüntülemede T2 sekanslarında patellar tendon proksimalinde arka kısmın kalınlaştığı rahatça görülebilir. Kalınlaşma Hoffa yağ yastığına ve patellaya doğru uzanır.

Ayırıcı tanıda patella alt kutbunda kopma kırığı ve patella stres kırığı akla gelmelidir.

Tedavi

Sportif aktivite öncesi ısınma hareketlerini yapmak, özellikle yarış gibi zorlu durumlar öncesi dizi uygun teknikle yeterince esnetmek, uyluk kaslarını ve dizi güçlendirmek, ideal kiloyu korumak ve sporda aşırılığa kaçmamak gibi önlemler SLJ hastalığını önlemek açısından yararlı olabilir.

Yakınması olan hastada dizi dinlendirme, yerel buz uygulaması ve antiinflamatuvar ilaçlar ile rahatlama sağlanır. Sportif aktivite kısıtlanır. İleri olguda spor yasaklanır.  Ağrının geçmesiyle dizin fleksiyonunu arttırıcı ve kuadriseps kasını güçlendirici egzersize başlanır. Yakınmalar tekrarlayabilirse de yaşın artmasıyla birlikte tümüyle kaybolur. Çok nadiren inatçı olguda tendon içindeki nekrotik kısımların debritmanı amacıyla cerrahi girişim gerekir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

ok = Sinding-Larsen-Johansson hastalığının geliştiği yer
1 = femur alt uç büyüme plağı
2 = femur alt uç epifizi
3 = tibia üst uç epifizi
4 = tibia üst uç büyüme plağı
5 = tibia apofizi