Tanımlamalar Doğum Öncesi Nedenler Doğum Sonrası Nedenler Genel Özellikler ve Patoloji Yenidoğan Dönemi Belirti ve Bulgular İleri Yaş Belirti ve Bulgular Yenidoğan Dönemi Tarama Testleri Kalça Ultrasonografisi Ultrasonogramın Değerlendirilmesi Radyolojik İnceleme Koruyucu Önlemler Yenidoğanda Tedavi Bandaj Uygulaması Alçılama Süt Çocuğu Dönemi Tedavisi 1,5 yaş Sonrası Tedavi Ergenlik Döneminde ve Erişkinde Tedavi
 
 ☰  
 aç

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ

Tanımlamalar

Gelişimsel kalça displazisi, çıkık, sublüksasyon ve displazi gibi değişik patolojileri kapsayan bir yelpazedir. Çıkık (dislokasyon), kalça ekleminde femur başının asetabulumu tümüyle terk ettiğini, sublüksasyon (yarı çıkık), femur başının asetabulumu kısmen terk ettiğini, displazi ise femur başının yerinde olduğunu, ancak onu örten asetabulumun yetersiz olduğunu tanımlamak için kullanılır.

Hamilelik döneminde kalça ekleminin gelişimini etkileyen başlıca üç dönem vardır. Bacağın dışa dönük konumdan içe dönük konuma geçtiği 12. hafta civarındaki dönem kalça eklemi açısından dış etkiye açık olan ilk dönemdir. Daha sonra, 18. hafta dolayında, sinir ve kas yapılarının gelişmesine paralel olarak kalçada hareket başlar ve bu kalça ekleminin etkilenebileceği ikinci dönemi başlatır. Bu her iki dönemde de kalçayı etkileyen birtakım patolojiler kalçada çıkığa neden olabilir. Hamileliğin erken döneminde oluşan bu tür kalça çıkığı antenatal çıkık olarak adlandırılır. Antenatal çıkık çoğunlukla diğer sistem anomalileri ile birlikte görülür ve bu durumda teratolojik çıkıktan söz edilir.

Teratolojik kalça çıkığında bebek kalçası çıkık olarak doğar. Bebek 1 ila 2 haftalık dahi olsa muayene sırasında çıkık yerine konamaz. En sık rastlanan teratolojik kalça çıkığı nedeni spinal disrafizm ve artrogripozis multiplekstir. Eğer bebeğinizde displazi gibi daha hafif patolojilerin aksine, daha ilk haftalarda saptanmış çıkık bir kalça söz konusuysa, ya da başka sistem anomalileri var ve doktorunuz bir sendromdan bahsediyorsa, söz konusu olan büyük bir olasılıkla antenatal, ya da teratolojik bir kalça çıkığıdır. Bu durum tedavisi güç, ciddi bir durumla karşı karşıyasınız anlamına gelir.

Neyse ki genellikle görülen, hamileliğin son 4 ila 6 haftasında gelişen kalça çıkığıdır. Buna gelişimsel kalça displazisi (GKD) denir. İlk iki dönemde görülen doğumsal kalça çıkığının aksine patoloji burada genellikle displazi düzeyindedir; yani eklemde daha henüz çıkık gelişmemiştir, ancak tedavi edilmezse ilerde çıkığa dönüşebilecek, kalçanın yetersiz oluşumu söz konusudur. Gelişimsel denmesinin nedeni de, kalçadaki sorunun doğumsal kalça çıkığında (antenatal ve teratolojik kalça çıkıkları) olduğu gibi kalçanın oluşumu sırasında ortaya çıkan bir soruna bağlı olarak değil de, aksine hamileliğin son ayında ve doğum sonrası erken dönemde karşılaşılan sorunlara bağlı olarak gelişmesidir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

embriyonun gelişimi sırasında uzuvların dıştan içe doğru dönüşü
Özdeş Sözcükler
  • doğumsal kalça çıkığı

  • doğmalık kalça çıkığı

  • gelişimsel kalça çıkığı

  • developmental dysplasia of the hip (DDH)

displazi                            yarı çıkık                            çıkık