Genel Özellikler ve Nedeni Klinik Görünüm Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

TARSAL KOALİSYON

Ayaktaki tars kemiklerinden bazıları arasında fibröz doku, kıkırdak veya kemikten oluşmuş bağlantı olmasına denir. Bağlantı fibröz dokudan ibaret olduğu zaman sindesmoz, kıkırdaktan oluştuğu zaman sinkondroz, kemik yapıda olduğu zaman ise sinostoz adını alır. Sinostoz her iki kemiğin bir kısmını ilgilendirdiği gibi, kemiklerin bütününü de kapsayabilir.

Genel Özellikler

Görülme sıklığı % 0,03 ila % 1 arasında bildirilmektedir. Olguların yaklaşık yarısında diğer ayakta da tarsal koalisyona rastlanır.

Naviküler ile kalkaneus (kalkaneonaviküler) ve kalkaneus ile talus (talokalkaneal) kemikleri arasındaki koalisyonlar yakınmaya yol açan tarsal koalisyonlar arasında çoğunluğu oluşturur. Kalkaneokuboid, talonaviküler, naviküloküneiform ve kubonaviküler koalisyonlara çok daha az rastlanır.

Nedeni

Tarsal koalisyon denince hemen her zaman doğumsal bir anomali anlaşılır, ancak travma, infeksiyon ve jüvenil romatoid artrit gibi bazı eklem hastalıkları da bu duruma yol açabilir.

Doğumsal tarsal koalisyonun fetal hayattaki segmentasyon kusuruna, yani kıkırdak taslaktan gelişirken ayak kemiklerinin ayrı ayrı oluşmasındaki kusura bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Fetal hayatın erken döneminde saptanan bu bağlantıların bir kısmının zamanla ortadan kalktığı da saptanmıştır.

Ailenin birçok bireyinde değişik türden tarsal koalisyona rastlanması düşük bir olasılık değildir. Özellikle kalkaneonaviküler koalisyonun belli bir gen mutasyonu sonucu oluştuğu ve düşük penetranslı otozomal dominan geçiş özelliği gösterdiği belirtilmektedir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.