Tanımlama Yol Açan Etkenler Nasıl Oluşur Hareket Bozukluğuna Göre Sınıflama Topografik Sınıflama Nörolojik Bulgular Klinik Belirti ve Bulgular Hastalığın Seyri Tedavinin Amacı ve Hedefler Topluca Tedavi Yöntemleri İlaç Tedavisi Botulinum Toksin Tip A Fizyoterapinin Yeri Selektif Dorsal Rizotomi Cihaz Kullanımı Ayak Sorunları Ayakta Ekin Deformitesi Ekin Deformitesinin Tedavisi Ayakta Ekinovarus Deformitesi Ayakta İçe Basma (Valgus Deformitesi) Ayak Bileğinde Valgus Deformitesi Halluks Valgus ve Bunyon Çömelme Yürüyüşü Çömelme Yürüyüşünün Tedavisi Kalça Sorunları Kalçada Yumuşak Doku Kontraktürünün Tedavisi Kalçada Sublüksasyon ve Çıkık Kalça Çıkığına Bağlı Sorunlar Kalçada Sublüksasyon ve Çıkığın Tedavi Endikasyonları Kalça Çıkığında Femura Yönelik Cerrahi Gieişimler Kalça Çıkığında Asetabulum Osteotomileri
 
 ☰  
 aç

SEREBRAL PALSİ

Serebral palsi, gelişimini sürdüren beyinde kalıcı bir hasar sonucu kol, bacak ve gövdede gelişen, ilerleyici özellik taşımayan motor bozukluğunu ifade eder. Omurilik ve kaslar normal yapıdadır. Bunun sonucunda hareket ve duruş bozuklukları oluşur; ayrıca görme, konuşma ve yutma işlevlerinde de sorun yaşanır. Beyindeki hasar kalıcı olmasına ve ilerlememesine karşın, çocuk büyüdükçe ve yeni motor beceriler edindikçe hareket bozukluğunun biçimi değişmeye eğilim gösterir.

Beyin erken gelişimini ilk 18 ayda tamamlamakla birlikte 6 yaşına kadar oluşan ve ilerleyici özellik taşımayan tüm kalıcı beyin hasarları serebral palsi başlığı altında toplanır.

Görülme Sıklığı

Yaklaşık 400 canlı doğumdan 1'inde serebral palsi tanısı konmaktadır. Ülkemizde sağlıklı veriler olmamasına karşın bu oranın 150 canlı doğumda 1 olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran değişik ülkelerde binde 1 ila 5 arasında değişmektedir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • spastik paralizi

  • spastik felç

  • beyin felci

  • Little hastalığı

  • cerebral palsy