Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

KIVRIK PARMAK

Ayak parmaklarından birinin veya birkaçının distal interfalangeal eklemden fleksiyonda ve içe doğru kıvrık oluşu olarak tanımlanır.

Genel Özellikler

Genellikle çift taraflıdır. 

En sık 3. ve 4. parmaklarda görülür.

Sıklıkla aileseldir ve otozomal dominan geçiş özelliği gösterir.

Nedeni 

Bu duruma yol açan, parmağın tabana doğru kıvrılmasını sağlayan fleksör digitorum longus kasındaki doğumsal kontraktürdür.

Klinik Görünüm

Deformite bebek doğduğu andan itibaren görünür haldedir. Deformite çoğu hastada bir yakınmaya neden olmaz, ancak ebeveynleri endişelendirir. Kıvrık olan parmak yandaki parmağın altına girer. Kıvrık parmağa ait metatars başı bu durumda belirginleşeceğinden ileride ayakkabı tahrişine bağlı olarak üzerinde nasır gelişir. Aynı nasırlaşma altta kalan parmağın ucunda da görülebilir. Kıvrık parmak parmak bazen iç tarafa değil de dış tarafa doğru bükülmüş olabilir.

Proksimal interfalangeal eklemden fleksiyon yaptırıldığında distal interfalangeal eklemi ekstansiyona getirmek mümkün olur ki, bu durum fleksör digitorum kasındaki kontraktürü kanıtlar.

Tedavi

Kıvrık parmak 4 çocuktan 3’ünde kendiliğinden düzelir. Düzelmeyen olguların büyük bir kısmında da yakınmaya neden olmaz.

Deformiteyi düzeltmek için kıvrık parmağı flasterle yan parmağa tespit etmek denenirse de bu bantlamanın etkisi geçicidir ve deformite kısa zamanda yineler. Bunun yerine deformitenin tersine yapılan germe egzersizleri önerilir.

Yakınmaya neden olan olguda cerrahi girişim düşünülür, ancak kendiliğinden düzelme süreci 5 ila 6 yaşlarına kadar sürebildiğinden, bu yaşlara kadar beklenmesi uygun olur. Olguların ancak yaklaşık 10’da 1’inde cerrahi girişim gerekebilir.

Cerrahi girişim sırasında fleksör digitorum longus kasının parmak ekstansör apareyine nakli önerilmişse de daha basit bir işlem olan fleksör digitorum longus tendonunun salt perkütan tenotomisi ile de aynı sonuç alınır.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
5. parmakta kıvrık parmak