Prof. Dr. TUNCAY CENTEL - Aksesuvar Naviküler
  Klinik Görünüm Tanı ve Tedavi
 
 ☰  
 aç

AKSESUVAR NAVİKÜLER

Ayakta normal kemikler dışında fazladan oluşmuş kemiğe aksesuvar kemik denir. Aksesuvar naviküler, ayakta naviküler kemik komşuluğundaki aksesuvar kemiktir.

Nedeni

Aksesuvar kemiğin tekrarlayan kronik stres altında oluştuğu sanılmaktadır. İnkomplet penetrans gösteren otozomal dominan şekilde kalıtılan olgular da vardır.

Klinik Görünüm

Aksesuvar navikülerin bulunduğu ayakların kaçında klinik yakınmaların ortaya çıktığı, kaçında patolojinin sessiz kaldığı bilinmemektedir, ancak radyolojik veya klinik muayenede rastlantısal olarak saptanan olguların azımsanmayacak kadar çok oluşu klinik yakınmaya neden olmayan ve bu nedenle fark edilmeyen olguların çoğunluğu oluşturduğunu düşündürmektedir. Hekime başvuru daha çok kıkırdağın kemiğe dönüşümünü tamamladığı ergenlik çağında olur.

Esas yakınma ayağın iç tarafında, hemen uzunlamasına kavis (kemer) üzerinde, naviküler kemiğe uyan bölgede, ayak tabanına doğru uzanan sert çıkıntı ve ağrıdır. Çıkıntının çapı 1 cm'i aşmaz ve üzerindeki ciltte zamanla ayakkabının yaptığı tahrişe bağlı olarak kızarıklık, nasırlaşma ve bası yarası oluşur. Üzerine basmak ağrı uyandırır. Ayağın iç tarafına yayılan ağrı istirahatle diner, ancak bilhassa spor etkinliği sırasında dar ayakkabı giymekle artar. Travma, aşırı kullanım ve dar ayakkabı ağrıyı başlatan durumlardır.

Ayak istirahatteyken tibialis posterior tendonu üzerinde hassasiyet alınır. Ayağa dirence karşı inversiyon yaptırıldığında tibialis posterior tendonunun yapışma yerinde ağrı oluşur. Elle muayene sırasında bazen aksesuvar kemik ile esas naviküler kemiği arasındaki hareketi hissetmek mümkün olur ve bu ağrıya neden olur.

Aksesuvar naviküler çok sık olarak düztabanlıkla birlikte görülür. Bu durum, tibialis posterior tendonunun yapışma yerinin farklı oluşu veya aksesuvar kemik nedeniyle çekiş yönünün değişmesiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Tibialis posterior kası ayak uzunlamasına kavsin azalması nedeniyle daha fazla yükleneceğinden aksesuvar navikülere bağlı irritasyon da artar.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • os tibiale eksternum

  • prehalluks

aksesuvar naviküler (ok)
aksesuvar navikülere bağlı olarak ayağın iç tarafında oluşan şişlik (oklar)