Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

POSTURAL KİFOZ

Ergenlik çağında ortaya çıkan ve sürekli olarak arkaya yaslanmadan, çökük durumda uzun süreli oturma ya da öne eğik durma alışkanlığı sonucu ortaya çıktığı düşünülen, yuvarlak görünümlü kamburluğa postural kifoz denir.

Postural kifoz selim bir durumdur, ancak Scheuermann kifozu başta olmak üzere ergenlik çağında karşımıza çıkan diğer kamburluk nedenlerinden ayırt edilmesi gerekir.

Ergenlik çağında rastlanan kamburluk nedenleri:

Postural kifoz sırt omurlarını kontrol eden bağların zamanla esnemesine yol açacak şekilde, sürekli ve uzun süreli arkaya yaslanmadan, öne doğru eğilmiş halde oturma ya da durma alışkanlığı sonucu ortaya çıkar. Omurlarda patolojik bir durum söz konusu değildir; omurga kaslarında sorun yoktur. Uzun süre bisiklet kullanımının da etkili olduğu düşünülmektedir. Erişkinde sürekli uzun süreli araç kullanma da benzer duruma yol açabilir.

Postural kifoz kızlarda daha sıktır.

Postural kifozda kamburluk, Scheuermann hastalığındaki keskin açılı kifozun aksine yuvarlak görünümdedir. Genellikle ağrısızdır. Bazen omurga çevresindeki kaslarda spazm ile birlikte ağrı görülür, ancak gövde normal duruş şekline getirildiğinde ağrı hafifler ve kaybolur.

Eğrilik oldukça esnektir. Hasta omurgasını doğrultarak kamburluğunu düzeltebilir. Bu amaçla hasta erektör spina kasını kasarak lomber lordozunu azaltır ve kamburluğunu düzeltebilir. Kamburluk pasif olarak da düzeltilebilir. Postural kifoz erişkin yaşa yansıyan uzun süreli bir soruna yol açmaz.

Basit radyolojik incelemede 40 dereceyi aşan kifoz saptanır, ancak hasta sırtını dikleştirerek bu kifoz derecesini azaltabilir, hatta normal sınırlara indirebilir. Takipte eğriliğin fazla ilerlemediği fark edilir. Scheuermann hastalığının aksine sonlanım plaklarında düzensizlik, Schmorl nodülleri ve omur cisimlerinde kamalaşma görülmez. Segmentasyon kusuruna rastlanmaz.

Postural kifozun tedavisi eğitim ve fizyoterapiden ibarettir. Hastanın kullandığı masanın, ya da sandalyesinin yüksekliği ayarlanır. Sandalyesi arkasına yaslanabileceği ergonomik bir koltukla değiştirilir. Hastanın masa başında uzun süreli çalışması gerekiyorsa her saat başı 10 dakika mola verip omurgaya yönelik kas germe ve güçlendirme egzersizlerini yapması istenir. Gövde ve omuz kavşağı kasları kuvvetlendirilirken karın ve hamstring kaslara yönelik germe egzersizleri yapılır. Gerekirse dik duruş korsesi kullandırtabilir. Piyasada belli kifoz derecesinde sesli uyaran veren, ya da titreşimle uyaran bu tip korseler mevcuttur.

Postural kifozda cerrahi girişime gerek kalmaz.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

dik duruş korsesi