Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

DOĞUMSAL KALKIK KÜÇÜK PARMAK

Ayakta küçük parmağın (5. parmak) metatarsofalangeal eklemden itibaren dorsifleksiyonda ve adduksiyonda olduğu doğumsal bir anomalidir. 5. parmak aynı zamanda dış rotasyona da uğramıştır.

Genel Özellikler

Genellikle aileseldir.

Nedeni

Nedeni belli değildir.

Klinik Görünüm

Havaya kalkık ve içe doğru bükük olan küçük parmak 4. parmağın üzerine biner. 5. parmak rotasyona uğradığından tırnağı dışa doğru büyür. Zamanla 5. metatarsofalangeal eklemin medial kapsülü ve medial yan bağ kısalır. 5. parmağın ekstansör tendonu mediale doğru yer değiştirir. Proksimal falanks tabanı ve 5. metatars başı eklem yüzeyleri giderek deformiteye uyum sağlar. Tüm bu olaylar sonucu 5. parmak normalden daha küçük ve yassı görünür.

Yürümeyen bir çocukta ebeveynlerin endişesi görünüm ve parmağın ileride çıkaracağı sorunlar üzerine yoğunlaşır. Çocuğun ayakkabı giymeye başlamasıyla yakınmalar ortaya çıkar. Olguların yaklaşık yarısında yakınma oluşmazken, bazılarında ise yakınmalar geç yaşlara kadar görülmez. Ayakkabı tahrişine bağlı olarak 5. parmak sırtında oluşan sert nasır başlıca yakınma nedenidir. Bazen nasır 5. parmağın tırnak yatağı boyuncadır (onychoclavus).

Küçük parmağı metatarsofalangeal eklemden fleksiyona getirerek ekstansör tendondaki gerginliğin derecesi anlaşılabilir.

Tedavi

Doğumsal ayak parmağı anomalileri arasında cerrahi girişim gerektirme olasılığı en yüksek olan, ciddi bir deformitedir. Germe egzersizleri ve yandaki parmağa bantlama gibi cerrahi dışı bazı yöntemler çoğunlukla başarısız kalır.

Cerrahi girişim üç boyutlu deformitenin tüm komponentlerine yönelik olmalıdır. Bu amaçla ekstansör tenotomi yapılır, metatarsofalangeal ekleme ait dorsal ve medial kapsül gevşetilir, dorsal cild Z plastiyle genişletilir, proksimal falanks eksize edilir ve 4. ila 5. parmak arasında yapay sindaktili oluşturulur. Kirschner teliyle parmağın düzgün konumda tespiti önemlidir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.Özdeş Sözcükler
  • 5. parmak varusu

  • overlapping toe

  • congenital digiti minimus quinti varus