Genel Özellikler Klinik Görünüm Basit Radyolojik İnceleme Sintigrafi, BT ve MRG Patoloji, Doğal Seyir ve Ayırıcı Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

OSTEOİD OSTEOMA

Osteoid osteoma kemiğin ağrılı, selim bir lezyonudur.

Genel Özellikler

Selim kemik tümörleri arasında oldukça sık görülür (yaklaşık % 11). Biyopsi ile tanı konmuş tüm kemik tümörlerinin yaklaşık % 2,5’ini oluşturur.

Erkeklerde daha sıktır (yaklaşık 2:1). Omurga yerleşiminde erkeklerde görülme sıklığı çok daha fazladır.

Çoğunlukla 10 ila 20 yaş aralığında görülür. 30 yaşın üstünde rastlanması düşük olasılıktır (yaklaşık % 10). 5 ila 30 yaş aralığı olguların yaklaşık % 85’ini kapsar.

En sık bacaklardaki uzun kemikler tutulur (femur yaklaşık % 30, tibia yaklaşık % 20); onları omurga (yaklaşık % 10) ve humerus (yaklaşık % 5) izler. Femurda femur boynu ve trokanterler bölgesi, tibiada proksimal uç, omurgada başta pedikül olmak üzere arka elemanlar (lamina vb.), ayakda ise talus tercih ettiği konumlardır. El bileği kemikleri, köprücük kemiği, kaburgalar ve sternumda son derece nadir rastlanır.

Kemiğin genellikle diyafizine yerleşir, ancak metafizde de görülebilir. Epifiz yerleşimi yayına konu olacak kadar nadirdir. Kemiğin çoğunlukla eklem dışı kısmında bulunur, ancak nadir de olsa eklem içi yerleşimli osteoid osteomaya rastlanabilir (bilhassa omurgada faset eklemlerde ve dirsekde).

Soliter bir lezyondur, ancak çok nadiren birden fazla kemikte yerleşmiş olabilir.

Nedeni

Bilinmemektedir. 

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

ortada nidus, çevresinde ise sklerotik reaktif doku ile tipik osteoid osteoma görüntüsü