Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

DÜZTABANLIK

Zemine basan ayağa iç taraftan bakıldığında topuk ile parmaklar arasında kalan ayağın orta kısmının yere temas etmediği ve bir kavis oluşturduğu fark edilir. Buna iç uzunlamasına kemer (medial longitudinal ark) denir. Aynı şekilde beşinci metatars başı, kuboid kemiği ve topuk kemiğinden oluşan bir de dış uzunlamasına kemer mevcuttur. Benzer bir kavis ayaktaki tarak kemiklerinin başları tarafından oluşturulur (enlemesine kemer, transvers ark).

Ayağa yansıyan yükü birinci ile beşinci metatars başları ve topuk tarafından oluşturulan bir üçgen yapı karşılar. Bu üçgen yapıyı tamamlayan iç, dış ve enlemesine kemerler arasında en önemli yapı iç uzunlamasına kemerdir. Bu kemerde kavsin azaldığı durumlara düztaban, arttığı durumlara ise çukur taban denir.

Aslında düztabanlık için üzerinde fikir birliğine varılmış bir klinik, ya da radyolojik tanım yoktur. İç uzunlamasına kemerin normal yüksekliği ve bunun alt ve üst sınırları bilinmemektedir. Radyografide ölçülen birtakım açıların klinik yakınmalarla ilişkisi net değildir.

Oluşum Nedenleri

Düztabanlığın çeşitli nedene bağlı değişik tipleri mevcuttur:

  • Olguların yaklaşık % 80'inde esnek (fleksibl) tip düztabanlık bulunur Burada deformiteden sorumlu olan ayak kemiklerini bir arada tutan bağlardaki yapısal gevşekliktir. Yaygın eklem gevşekliği, Down sendromu vb. gibi bağ gevşekliğinin bulunduğu durumlarda da rastlanır.

  • Tibialis posterior kasının işlevinde kusur (idyopatik, yaralanma vb.)

  • Bazı ayak kemiklerinin doğuştan birbirinden ayrı olarak oluşmadığı, aralarında kıkırdak veya kemiksel bağlantıların bulunduğu tarsal koalisyonda, ya da aksessuar navikülerde ayak esnekliğinin kısıtlandığı rijit pes planus söz konusudur. Konveks pes valgus da diğer bir rijit pes planus nedenidir.

  • Nöromüsküler hastalıklarda (serebral palzi, çocuk felci, periferik nöropati, Duchenne müskuler distrofi, spinal disrafizm vb.) rijit tip düztabanlığın görülmesi nadir değildir.

  • Doğumsal Aşil tendon kısalığı da tek başına düztabanlık oluşturabilir.

  • Peroneal kaslardaki spazm düztaban oluşumuna yola açabilir (peroneal spastik düz tabanlık). Neden genellikle subtalar eklemden kaynaklanır.

  • Dirençli kalkaneovalgus olgularını da unutmamak gerekir.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

ayak baskıları
1 = çukur taban
2 = normal taban
3 = düztaban
Özdeş Sözcükler
  • pes planus

  • pes planovalgus

  • flatfoot