Nedeni, Genel Özellikler ve Klinik Görünüm Tanı ve Tedavi
 
 ☰  
 aç

GEÇİCİ SİNOVİT

Geçici sinovit çocuklarda kalça ağrısının en sık nedenidir. Çocuk genellikle ebeveynler tarafından açıklanamayan bir nedenle aksamaya başlamıştır. Hastalığın kendisi iyi huylu olmasına ve zamanla kendini sınırlandırmasına karşın, belirtiler kalça ve çevresini ilgilendiren birçok ciddi hastalıkta da görülebildiğinden, önem kazanır.

Nedeni

Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Genellikle geçirilmiş üst solunum yolları infeksiyonunun akabinde ortaya çıkması kalça eklem kapsülünü içden döşeyen sinovya dokusunun bakteri, ya da viruslara karşı hassaslaştığını düşündürmektedir. Benzer görünüm bazı ilaçların alınmasından sonra da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gıdalardaki bazı koruyucu maddeler ile transient sinovit arasında da ilişki kurulmuştur. Bunun dışında geçici  sinovite yolaçan çok sayıda neden mevcuttur.

Hassaslaşan sinovya dokusu hem kalınlaşmakta, hem de eklem sıvısı artışına yol açarak kalça eklem kapsülünün gerilmesine neden olmaktadır.

Genel Özellikler

Geçici sinovit tüm eklemleri tutarsa da ağırlık taşıyan bir eklem olduğu için hemen her zaman kalça ekleminde belirtilere neden olur. Bu nedenle geçici sinovit denince kalça ekleminin tutulduğu durum anlaşılır.

1 ila 13 yaş grubundaki 100 çocuktan 3'ü bu dönem içerisinde bu hastalığı en az bir kere geçirmektedir. Her yıl çeşitli nedenlerle hekime başvuran 1 ila 13 yaşları arasındaki her 1.000 çocuktan 2'sine geçici sinovit tanısı konmaktadır.

Erkek çocukları bu hastalığa kızlara oranla 3 kat daha fazla yakalanır. Olgular 4 ila 10 yaş grubunda toplanmakla birlikte, en sık 6 yaş civarında görülür.

Klinik Görünüm

Çocuğun herhangi bir nedene bağlı olmadan aniden aksamaya başladığı fark edilir. Çocuk kalçasını kıvrık pozisyonda (fleksiyonda) tutar. Bu, sıvı artışı nedeniyle gerilen kalça eklem kapsülünün alabildiği en rahat pozisyondur. Yatış pozisyonunda değişiklik gözlenir; çocuk bacaklarını kendine çekerek sürekli yan pozisyonunda yatmaya başlar. Yürümekte nazlanan çocuğun kalça eklemi spazm nedeniyle ağrılı ve kısıtlıdır. En erken kalçanın iç rotasyon hareketi, sonra da abdüksiyon ve ekstansiyon hareketi kısıtlanır. Hastada sistemik ateş yoktur.

Öyküde genellikle 10 ila 20 gün önce geçirilmiş bir üst solunum yolu infeksiyonu, bademcik iltihabı, diş çıkarma, ya da hafif sistemik ateşin bulunduğu bir durum mevcuttur.

Hastalığın şiddetli dönemi 2 ila 3 gün sürer. Daha sonra eklemdeki aşırı sıvının emilmeye başlamasıyla genellikle en geç 2 hafta içerisinde kaybolur. Bu süre geçtiği halde hala aksayan ve kalça eklem hareket açıklığında kısıtlılığı bulunan çocuklarda muhakkak ileri tetkik yapılmalıdır.

Hastalığın çocukluk döneminde tekrarlayabileceği unutulmamalıdır. Bir çocuk, bir sinovit atağı geçirdiğinde bu çocuk için yıllık nüks riski % 4’tür.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • toksik sinovit

  • transient sinovit

  • irritable hip disease