Genel Özellikler Oluşma Şekli Sınıflama Klinik Görünüm Tedavi İlkeleri Aitken Tip A'da Tedavi Aitken Tip B'de Tedavi Aitken Tip C ve Tip D'de Tedavi
 
 ☰  
 aç

DOĞUMSAL UYLUK KEMİĞİ EKSİKLİĞİ

Bu başlık altında basit femur kısalığından (femur hipoplazisi) kemikte  ileri derecede eksikliğin görüldüğü ciddi femur kısalığına (proksimal fokal femur eksikliği) kadar değişik derecede, farklı bir çok uyluk kemiği kısalığı yer alır.

Genel Özellikler

Kusur genellikle uyluk kemiğinin proksimalindedir. Olguların yaklaşık yarısında diğer bazı yapılarda da eksiklik söz konusu olabilir (çapraz bağ yokluğu, fibula hemimelisi vb.). Yedi olgudan biri çift taraflıdır. Çift taraflı olgular genellikle eşlik eden anomalileri olan ciddi olgulardır.

Nedeni

Birçok olguda kanıtlanmış bir neden bulunamaz. Tek kanıtlanmış etken kullanımı 1960’larda yasaklanmış olan talidomid adlı ilaçtır. Kalıtımın yeri yoktur.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • proximal femoral focal deficiency