Genel Özellikler ve Klinik Görünüm Tedavi
 
 ☰  
 aç

METATARSUS ADDUKTUS

Doğum sonrası hemen fark edilen bu deformitede ayağın ön kısmı içe doğru kıvrıktır. Topuk normaldir, ya da ileri olgularda valgus konumundadır.

Nedeni

Rahim içi sıkışmaya (örneğin, oligohidramnios) bağlı olduğu düşünülürse de bu kanıtlanamamıştır.

Nöromüskuler hastalıklarda da (örneğin, spinal disrafizm) görülür.

Genel Özellikler

Görülme sıklığı 2.000 canlı doğumda 1 ila 2 arasındadır. Daha çok tek taraflıdır. Erkek kız oranı eşittir.

Sık olarak gelişimsel kalça displazisi ve musküler tortikollis (eğri boyun) ile birlikte görülür.

Klinik Görünüm

Ayağın ön kısmının içe doğru dönük olduğu, ayak tabanından bakıldığında daha iyi anlaşılır. Görünüm içeri doğru dönük bir fasulye biçimini andırır. Ayak dış kenarında beşinci tarak kemiğinin tabanına ait çıkıntı belirginleşmiştir. Başparmak ile ikinci parmak arasındaki aralık genişlemiştir. Tarak kemikleri arasındaki uzaklaşma sadece başparmağın bulunduğu ilk tarak kemiği ve diğer tarak kemikleri arasındaysa bu duruma metatarsus varus primus denir.

Ayak kavsi sanki artmış gibi görünür. Dikkatli muayenede topuğun valgusda olduğu saptanır.

Çoğunlukla esnek bir deformite söz konusudur. Topuk bir elin başparmağı ve ikinci parmağı arasında sıkıca nötralde tutulurken, birinci tarak kemiğinin başı hizasından diğer elin başparmak ve ikinci parmak aralığı (web) vasıtasıyla ayak iç tarafdan dışa doğru itildiğinde ayak rahatça düzelir, hatta abdüksiyona gider.

Deformite nadiren rijittir (katı). Rijit deformitede düzeltme manevrasına rağmen ayak buna direnir, düzelmez. Ayak iç tarafında abdüktor hallusis kası gergin olarak hissedilir. Rijit deformiteler sendromlarla birlikte olabildiğinden bu husus araştırılmalıdır.

Nadir olmayarak tibiada iç rotasyon kusuru da birlikte olur ve ayağın daha fazla içe dönük görünmesine neden olur.

Tanı

Çarpık ayak ile karıştırılabilir, ancak metatarsus adduktusda düşük ayak konumu (ekinus) yoktur. Ayağa rahatlıkla dorsifleksiyon yaptırılabilir; yani ayak ayak bileğinden yukarı getirilebilir.

Gelişimsel kalça displazisi ile birlikte olma olasılığı yüksek olduğundan kalça ultrasonografisi ihmal edilmemelidir.

Spinal disrafizm gibi bazı nöromüsküler hastalıklarla birlikte olma olasılığını ekarte etmek için ileri tetkik gerekebilir (çocuk nörolojisi konsültasyonu, MRG, EMG vb.).

en soldaki çift taraflı metatarsus adduktus olgusunun aksine, ikinci resimdeki tek taraflı metatarsus primus varus olgusunda diğer tarak kemikleri normal gözükürken, başparmakla diğer parmaklar arası açılmıştır

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • metatarsus varus

  • pes adductus