Genel Özellikler, Nedeni ve Sınıflama Klinik Görünüm Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

SCHEUERMANN HASTALIĞI

Scheuermann hastalığı klasik olarak sırtta kamburluk (hiperkifoz) oluşturan bir hastalıktır. Yandan bakıldığında omur cisimlerinin kama şeklini alması kamburluğa yol açar.

Genel Özellikler

10 ila 17 yaş arasındaki ergenlerde bildirilen görülme sıklığı % 0,4 ila % 8 arasında değişmektedir.

Cinsiyet dağılımı erkekler lehinedir (yaklaşık 2 : 1), ancak çoğu yazar bunu tartışmalı bulur.

Nedeni 

Başlangıçta omur cisminin ön taraf yüksekliğinin azalması sonucu oluşan kamalaşmadan omur cisminde sonlanım plağını çepeçevre saran apofiz halkası sorumlu tutulmuştur. Apofiz halkasının omur cisminin uzunlamasına büyümesine, yani omur cismi yüksekliğine bir katkısının olmadığının anlaşılmasıyla kamalaşmanın gerçek büyüme bölgesi olan ve omurun her iki yüzünde de yer alan sonlanım plaklarındaki bozukluktan kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Ne var ki, düzensiz kemikleşme hastalığın nedeninden çok sonucu olarak görünmektedir. Olayı tetikleyen unsur, mekanizması ve neden ergenlik çağına kadar ortaya çıkmadığı henüz bilinmemektedir.

Histolojik bulgular da çeşitli ve tutarsız olup etyolojinin anlaşılmasına yardımcı olmamıştır.  

Scheuermann hastalığında kalıtımın önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Muhtemelen değişen derecede penetrans gösteren otozomal dominan geçiş söz konusudur. Tek yumurta ikizlerindeki görülme sıklığının çift yumurta ikizlerinden fazla oluşu kalıtım teorisini desteklemektedir.

Sınıflama

Scheuermann hastalığı klasik olarak torakal bölge için tanımlanmıştır. Daha sonraları aynı hastalığın lomber bölgede de olabildiği anlaşılmıştır. Torakal yerleşimli Scheuermann kifozu tip I olarak adlandırılır. Tip I daha çok T7 - T9 omurga segmentini tutar. Torakolomber bölgede T10 - T12 omurga segmentini tutan, ya da lomber bölgeye yerleşik Scheuermann kifozu ise tip II olarak adlandırılır. Olguların büyük çoğunluğu (yaklaşık % 75) torakal yerleşimlidir; bunu sırasıyla torakolomber ve lomber yerleşim izler. Bel bölgesinde görülen Scheuermann kifozuna klasik Scheuermann kifozundan ayrılan yönleri çok olduğu için lomber Scheuermann hastalığı da denir.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.Özdeş Sözcükler
  • osteochondritis deformans juvenilis dorsi

  • juvenile kyphosis

  • juvenile discogenic disease