Yaralanma Mekanizması Sınıflama - Tip I Kırık Sınıflama - Tip II-IV Kırıklar Klinik Görünüm Tip I'de Tedavi Tip II'de Tedavi Tip III ve IV'de Tedavi Komplikasyonlar - Avasküler Nekroz Diğer Komplikasyonlar
 
 ☰  
 aç

FEMUR BOYUN KIRIĞI

Femur üst ucunda, femur proksimal epifizi ile kabaca her iki trokanteri birleştiren hat arasında meydana gelen kırıklar, femur boynu kırığı, ya da basitçe kalça kırığı olarak adlandırılır. Femur başı ile birlikte kalça ekleminin kemik yapısını oluşturan asetabuluma ait kırıklar ise çok farklı özellikleri nedeniyle ayrı bir başlık altında ele alınır. 

Çocuk femur boynu kırığı erişkindeki femur boynu kırığından komplikasyon oranının çok yüksek oluşu ve bunların nihai sonucu oldukça etkilemesi nedeniyle büyük farklılık gösterir. Örneğin, femur başının dolaşımı erişkinden çok farklıdır ve travma sonucu hasarlanmaya uygundur. Bu nedenle yüksek oranda görülen femur başı avasküler nekrozu, kırık iyileşse de sonucun kötü olmasına neden olur. Ayrıca, bu bölgede bulunan büyüme plağının hasar görmesi azımsanmayacak oranda kısalık ve açısal deformitelere yol açar.

Yaralanma Mekanizması

Çocuklarda kalça kırığı oluşumu oldukça nadir bir olaydır. Çocuk kırıklarının % 1’inden azını oluşturur. Kalça ekleminin derinde olması, güçlü bağ ve kaslarla korunması, femur boynunun kalın bir perikondriumla sarılı oluşu ve çocuk kemiğine özgü özelliklerden dolayı kalça kırığı oluşabilmesi için yüksek enerjili bir travma gerekir. Nitekim bu olguların büyük bir kısmı (yaklaşık % 80’i) yüksek enerjili travma sonucu oluşur. Araç dışı trafik kazaları başı çeker (olguların yaklaşık yarısından fazlası); yüksekten düşme ikinci sıklıktadır (olguların yaklaşık 3’te 1’inden fazlası). Yüksekten düşme bisikletten, ağaçtan, ya da sıcak bölgelerde damdan düşme şeklinde olabilir.

Kalça kırığına yol açan yüksek enerji aynı zamanda önemli organ yaralanmalarına da neden olur (olguların yaklaşık % 30’unda). Batın içi veya pelvis içi organ yaralanmalarıyla kafa travması en sık eşlik eden ciddi yaralanmalardır. Ayrıca, kalça çıkığı, femur cisim kırığı ve pelvise ait kırıklar da kalça kırığına eşlik edebilir.

Hafif bir travma sonucu oluşan kalça kırığında patolojik kırık olasılığı akılda bulundurulmalıdır. Soliter kemik kisti, osteogenesis imperfekta, fbröz displazi, osteopetrosis vb. en olası patolojik kırık nedenleridir. Ayrıca, serebral palsi, meningomiyelosel, kas distrofisi vb. gibi osteopeniye neden olan kas ve sinir sistemi hastalıklarında da patolojik kırık görülebilir.

Çocuklarda femur boynunda stres kırığı çok nadir de olsa görülebilir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

femur başını besleyen damar yapısı
1 = ligamentum teres yoluyla başın ancak fovea centralis kısmını besleyen damarlar
2 = lateral epifizer arterler
3 = posterior superior retinaküler arterler
4 = lateral sirkumfleks arter
5 = femoral arter
6 = medial sirkumfleks arter


femur başını besleyen damar yapısı (enlemesine kesit)
1 = posterior retinaküler arterler
2 = trokanter majör
3 = lateral retinaküler arterler
4 = ara bağlantılar
5 = anterior retinaküler arterler
6 = lateral sirkumfleks arter
7 = femoral arterin derin dalı
8 = femoral arter
9 = medial sirkumfleks arter
10 = medial retinaküler arterler
11 = kalça eklem kapsülü
ili = iliopsoas kası
FB = femur boynu