Genel Bilgiler Doğum ve Cisim Ortası Kırığı Nadir Kırık Tipleri Doğum ve Cisim Ortası Kırığında Tedavi Nadir Kırık Tiplerinde Tedavi
 
 ☰  
 aç

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI

Köprücük kemiği (klavikula) çocuklarda en sık kırılan kemiklerden biridir.  Bunda kol ve gövde arasında bağlantı oluşturması ve kola yansıyan kuvvetlerin burayı da etkilemesi büyük rol oynar.

Genel Bilgiler

Köprücük kemiği vücutta ilk kemikleşen kemik olma özelliğini taşır. Ayrıca, genellikle 22 ila 25 yaşlarına kadar açık kalan iç taraftaki (medial) büyüme plağı da vücuttaki en son kapanan büyüme plağıdır.

Yatay düzlemde köprücük kemiğinin 2/3 iç tarafı dışbükey, 1/3 iç tarafı ise içbükey şeklindedir. Bu S şeklindeki yapıda iki eğriliğin birleşme yeri biyomekanik bakımdan en zayıf noktayı oluşturur. Kırıklar genellikle bu kısımda oluşur. Köprücük kemiğinin üst kenarı hemen cilt altında yer alır; bu da kemiği tekme gibi doğrudan darbelere karşı savunmasız bırakır.

Kemiğin alt yüzeyine, iç tarafta kostoklavikuler bağlar, dış tarafta korakoklaviküler bağlar ve orta 2/3’lük bölümünde ise subklavius kası yapışır. Köprücük kemiğinin iç ve dış uçlarında büyüme plakları yer alır. Bu kıkırdak yapıdaki büyüme plakları güçlü sternoklavikuler ve akromiyoklaviküler eklem kapsülü ile güçlü kostoklavikuler, sternoklavikuler ve korakoklavikuler bağlar karşısında göreceli olarak zayıf bir nokta oluşturduklarından, kemiğin ucundaki yaralanmalar çocuklarda büyüme plağı ayrışmaları şeklinde oluşur.

Köprücük kemiğinin altından önemli yapılar olan subklaviyan damarlar ve brakiyal pleksus geçer. Köprücük kemiğinin orta 1/3’lük bölümünde kemik ile brakiyal pleksusun medial ve lateral kordları arasında sadece ince subklavius kası ve klavipektoral fasya yer alır. Neyse ki, köprücük kemiğinin en sık görülen kırığı olan orta bölüm kırıklarında  arada kalan kalın periost, klavipektoral fasya ve subklavius kası, brakiyal pleksus ve subklavian damarların yaralanmasını önler.

Yaralanma Mekanizması 

Yeni doğan bebeklerde saptanan köprücük kemiği kırığı genellikle zorlu doğum sırasında omuzların takılması sonucunda oluşur. Çocuklarda ise genellikle açık el, dirsek veya omuz üzerine düşme ile meydana gelir. Gövde ile kol arasında sıkışan köprücük kemiğinde kırık oluşabilir.

Karate, futbol gibi temas sporları sırasında veya trafik kazalarında köprücük kemiğine rastlayan doğrudan darbe sonucu da kırık oluşabilir. Özellikle köprücük kemiği dış uç kırığı bu şekilde meydana gelir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

kırık uçlarının oldukça kaydığı köprücük kemiği kırığı