Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

TALİPES KALKANEOVALGUS

Doğum sonrası hemen farkedilen bu deformitede bebek, ayağın ön kısmı nerdeyse kaval (tibia) kemiğine bitişik olarak doğar.

Genel Özellikler

Görülme sıklığı bin canlı doğumda 1 civarındadır.

Sık olarak gelişimsel kalça displazisi ile birlikte görülür.

Oluşum Nedenleri

Rahim içi sıkışmaya bağlıdır.

Görünüm

Ayağın ön kısmı yukarı doğru kalkıktır (dorsifleksiyon). Hatta ayak bazan bacağa (krurise) bitişecek tarzda durur. Ayağın plantar fleksiyonu, yani ayağı düşük ayak konumuna getirmek, kısıtlıdır. Topuk valgusta olup, ayağın ön kısmı ayrıca dışa doğru dönüktür (abdüksiyon).

Bacakların dışa dönük oluşu sık rastlanan bir bulgudur (rotasyon ekstern deformitesi).

Tanı

Radyografi çekilmesine gerek yoktur.

Gelişimsel kalça displazisi (risk faktörü!) ile birlikte sık görülmesi nedeniyle kalça ultrasonografisi çekilmesi gerekir. Bu durum özellikle diğer ayakta metatarsus adduktusun görüldüğü çocuklarda  önemlidir.

Tedavi

Çoğunluğu kendiliğinden, ya da yapılan egzersizler yardımıyla düzelir.

Nadir inatçı olgularda bir kaç seanslık alçılama gerekebilir. İlerde pes planus gelişeceğinden bu ayaklar takip edilmelidir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
iki ayrı talipes kalkaneus olgusu