Bacakta Uzunluk Farkı Oluşturan Nedenler Nedene Özgü Uzunluk Farkının Ortaya Çıkışı Bacak Uzunluk Farkının Etkileri Tedavi Endikasyonları Bacak Uzunluk Farkının Klinik Olarak Ölçümü Bacak Uzunluk Farkının Radyolojik Olarak Ölçümü Bacak Uzatmasına Ait Özellikler Uzama Biçimleri Oluşacak Uzunluk Farkını Hesaplama Yöntemleri Ortezle Eşitleme Uzun Bacakta Kısaltma Epifizyodez ve Çeşitleri Epifizyodez Planlaması ve Endikasyonları Kısa Bacakta Uzatma Tedrici Uzatma: Kallotazis Kallotazis: Yöntema Ait Ayrıntılar Kallotazis ve Rijit Tespit Kallotazisin Seyri Kallotaziste Son Teknolojik Olanaklar Kallotaziste Komplikasyonlar: Uygulama ve Uzatma Dönemi Kallotaziste Komplikasyonlar: Uzatma Bittikten Sonra
 
 ☰  
 aç

BACAKTA UZUNLUK FARKI OLUŞTURAN NEDENLER

Bacak uzunluk farkına yol açan nedenler çok çeşitlidir. Bacaklar arasındaki uzunluk farkı bir bacağın diğerine oranla ya daha kısa, ya da daha uzun oluşundan kaynaklanır. Bu nedenle bacak uzunluk farkını sınıflarken öncelikle kısalma veya uzama yapan nedenlere göre ayırmak yerinde olur. Gerçek kısalıkların dışında, bacaklardan birinin kısa gibi göründüğü, ancak bacak uzunluğunda bir farkın olmadığı görünür kısalıklar ayrı olarak değerlendirilir. Bazı durumlar kemikte hem kısalma, hem de uzama yapabilirler (örneğin, nörofibromatoz, kırık).

Bacakta Kısalmaya Yol Açan Nedenler

Doğumsal Eksiklikler

         Doğumsal Femur Eksikliği

         Doğumsal Tibia Eksikliği

         Doğumsal Fibula Eksikliği

         Tibianın Doğumsal Posteromedial Eğriliği

Sinir Sistemini Asimetrik Tutan Hastalıklar

         Çocuk Felci

         Serebral Palsi

         Miyelomeningosel

         Periferik Nöropatiler   

Travma Sonrası

         Kusurlu Kaynama

                 Açılı Kaynama

                 Kısalıkla Kaynama

         Kırıkta Kaynamama

         Büyüme Plağı Hasarı

                 Açılanma

                 Kısalık

         Ciddi Yanık

İnfeksiyon (Büyüme Plağı Hasarı)

         Osteomiyelit (femur veya tibiada)

         Tüberküloz (kalça, diz, ayak)

         Septik Artrit (kalça, diz, ayakbileği)

Işın Tedavisi

Tümörler

         Enkondrom

         Ollier Hastalığı

         Soliter Osteokondrom

         Kalıtımsal Çoklu Ekzostoz (multipl herediter ekzostoz)

         Soliter Kemik Kisti

         Dev Hücreli Tümör

         Nörofibromatoz

Hemiatrofi Nedenleri

         İdyoaptik

         Sendromlara Bağlı (Siver-Russell Sendromu)

Çok Uzun Süreli Bastırmama

Diğer Çocukluk Çağı Hastalıkları

         Perthes Hastalığı

         Koksa Vara

         Femur Başı Epifiz Kayması

         Doğumsal Tibia Psödoartrozu

         Tek Taraflı Blount Hastalığı

         Çarpık Ayak

 

 

Bacakta Uzamaya Yol Açan Nedenler

Kırık Sonrası Aşırı Uzama

         Femur Cisim Kırığı Sonrası

         Kruris Kırığı Sonrası

Yumuşak Dokulara Ait Aşırı Büyüme Durumları

         Hemihipertrofi

                 İdyopatik

                 Nörofibromatoz

                 Gigantizm

                 Sendromlara Bağlı

                         Klippel-Trénaunay Sendromu

                         Proteus Sendromu

                         Beckwith-Wiedemann Sendromu

                         Parkes-Weber Sendromu

İnfeksiyon

         Brodie Apsesi

         Femur veya Tibia Diyafizinde Osteomiyelit

         Femur veya Tibia Metafizinde Tüberküloz Osteomiyeliti

         Sifiliz

Artrit

         İnflamatuvar

         Septik

         Hemofili

Damarlara Bağlı

         Femur veya İlyak Venlerde Tromboz

         Travmatik Arteriyovenöz Anevrizma

Tümörler

         Hemanjiom

         Osteoid Osteoma

         Dev Hücreli Tümör

         Fibröz Displazi

 

Görünür Kısalık Nedenleri

Gelişimsel Kalça Çıkığı

Ekinus Kontraktürü

Genu Rekurvatum

Kalçada Abdüksyon Kontraktürü

Kalça Ve/Veya Dizde Fleksiyon Kontraktürü

 

 

 

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.