Genel Özellikler ve Klinik Görünüm Doğal Seyir, Tanı ve Tedavi
 
 ☰  
 aç

NONOSSİFİYE FİBROM

Nonossifiye fibrom kemiğin özellikle metafiz bölgesinde yer alan ve kemik korteksini işgal eden, fibröz doku özelliğinde, selim bir lezyondur. Selim tümörler kategorisinde yer alırsa da daha çok kemiğin uzamasına ait gelişimsel bir kusura benzer.

Histolojik olarak aynı özellikleri gösteren nonossifiye fibrom ve fibröz kortikal defekt çoğu zaman birbiri yerine kullanılır, ancak fibröz kortikal defekt terimi daha çok büyüme plağına komşu, spongioz kemiği pek işgal etmemiş, daha ufak lezyon için kullanılır.

Genel Özellikler

Selim kemik tümürleri arasında görülme sıklığı % 5 civarında olmakla birlikte yakınmasız çoğu lezyonun fark edilmediği düşünülecek olursa, bu oranın çok daha fazla olması gerektiği anlaşılabilir.

En sık ergenlik döneminde rastlanır. Çocukluk çağında en sık rastlanan selim lezyon olduğu ve çocukların % 30 ila % 40'ında görülebildiği bildirilmektedir. 2 yaşından önce rastlanması oldukça nadirdir.

Erkek:kız oranı yaklaşık 2:1 gibidir.

Uzun kemikleri tercih eder. En çok femur ve tibiada görülür. Omurga, köprücük kemiği ve humerusta da görülebilir. Hastaların yaklaşık yarısında birden fazla kemikte rastlanır. 

Kemiklerin metafiz bölgesinde bulunur, ancak kemiğin uzaması ile birlikte diyafizde de görülebilir.

Hemen her zaman kemik korteksinde yerleşiktir, ancak spongioz kemiği de işgal eder.

Klinik Görünüm 

Yakınmasız olan bu lezyona hemen her zaman başka bir nedenle çekilmiş radyografide tesadüfen rastlanır. Nadiren ağrıya neden olur. Bu durumda kırık olasılığı düşünülmelidir.

Nadiren patolojik kırıkla tanı konur.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

femur medial korteksine yerleşik nonossifiye fibrom
Özdeş Sözcükler
  • fibröz kortikal defekt

  • non-ossifying fibroma