Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

TETİK BAŞ PARMAK

Nedir

Başparmağı kıvırmamıza (fleksiyon) yarayan fleksör pollisis longus tendonunun içindeki lokal kalınlaşma zamanla büyüyerek bir nodüle dönüşür ve kılıf içindeki tendonun, A1 olarak belirtilen proksimal makara (pulley) hizasından geçişini kısıtlar.

Klinik Görünüm

Parmağı açıp kapama hareketi sırasında tendonla birlikte proksimal  pulleyin içinden girip çıkan nodülün önce takılıp, sonra hafif bir zorlamayla pulleyden geçip kurtulması çok tipiktir. Parmağı kıvırdığımızda  (fleksiyon) ilk pulley hizasından zorlamayla geçen nodül, parmağımızı açmak (ekstansiyon) istediğimizde gün gelir artık buradan geçemediği için parmak interfalangeal eklem hizasında tetiği andırır tarzda kıvrık konumda kilitlenir kalır. Bazen bu durumdaki el üzerine düşme sonucu nodül ilk pulleyden geçmeyi başarırsa da kısa zaman sonra takılma tekrardan oluşur.

Hemen her zaman ilk 2 yaş içerisinde klinik bulgu verir. Olguların dörtte birinde tek taraflıdır. Çift taraflı olgular çoğunlukla değişik zamanlarda bulgu verir.

Hemen her zaman baş parmakta görülen bu durum diğer parmaklarda ve ayak parmaklarında da olabilir.

Metakarpofalangeal eklem hizasında, fleksör tendonla birlikte hareket eden, ağrısız bir kitle (nodül) ele gelir.

Tedavi

Uzun süreli atelleme ve alçılama sorunun çözümünde nadiren yeterli olur. Çocuk büyüdükçe bu zorlamalı tedavi yönteminden sonuç alma olasılığı azalır.

Tercih edilen tedavi şekli proksimal pulleyin kesilerek nodülün rahat geçişinin sağlanmasıdır. Ameliyat sonrası ikinci günden itibaren aktif ve pasif parmak hareketlerine başlanması önemlidir; aksi takdirde yapışıklık oluşabilir. Ameliyat sahası dijital sinir ve damarlara yakın olduğundan azami dikkat ve itina gerekir.

İhmal edilmiş olgularda interfalangeal eklem kapsülündeki fleksiyon kontraktürünü açmak sorun olabilir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

takılan başparmağın interfalangeal eklemden kıvrık duruşu


gelişen tetik parmak nedeniyle 4. parmak istirahat halinde kıvrık durmaktadır
  • stenozan tenosinovit

  • stenozan tendovajinit

  • trigger finger

Özdeş Sözcükler