Klinik Görünüm Doğum ÖncesiTanı Erken Dönem Tedavi İhmal Edilmiş Çarpık Ayak
 
 ☰  
 aç

ÇARPIK AYAK

Çarpık ayak doğum sonrası hemen fark edilen bir durumdur. Ayak içe doğru kıvrıktır. Topuk ile ayak parmakları aynı seviyede değildir ve topuk havada kalır. Ayak uzunlamasına ekseni etrafında içe dönmüştür ve ayak tabanı içe doğru bakar.

Genel Özellikler

Görülme sıklığı binde 0,9 ila 6,8 arasında değişir.

Klinik Görünüm ve Patoloji

Topuk üstünde ve ayak tabanı iç kısmının ortasında, hastalığın şiddeti ile çoğu zaman doğru orantılı oluk şeklinde cilt çizgileri bulunur. Bu çizgilerden ayağın iç kısmında olan bazen derin bir oluk şeklinde ayak tabanına doğru uzanır. Bu bulgu ayağın tedaviye dirençli olduğunu gösterir.

Topuk ufaktır ve yoklandığında zorlukla hissedilir. Ayak bütünüyle normalden daha ufaktır, ancak çift taraflı olgularda bir simetri söz konusu olacağından bu durum pek göze çarpmaz. Aynı şekilde o tarafta bacağın dizden aşağısı diğer tarafa oranla daha incedir, ancak bacak boyları hemen her zaman eşittir.

Ayağın iç, arka ve taban kısmındaki bağlar, kirişler ve kapsüller kısalmış ve sertleşmiştir. Aşil tendonu, tibialis posterior tendonu, talokalkaneal interossöz bağ, kalkeneofibuler bağ, subtalar eklemin iç ve arka kapsülü ve talonaviküler eklem kapsülü bunlar arasında en önemlileridir. Bir ila iki haftalık bebekte zorlandığında ayak normal konumuna getirilebilir, ancak bırakıldığında ayak yine eski deforme halini alır. Zaman ilerledikçe (özellikle 6. haftadan sonra) ayak hızla giderek daha da sertleşir ve düzeltme girişimlerine oldukça direnir.

Ayak kemikleri ayağın şekline uyum göstererek deforme olur. En büyük deformasyon aşık kemiğinde (talus) görülür. Talus boynu ufak ve iç tarafa doğru büküktür. Ayak bileği yuvasında ekinus konumunda durur.  Naviküler kemiği talus ile olan eklemden sublükse olarak iç malleole yaklaşmıştır. Topuk kemiği (kalkaneus) talusun altında kilitlendiğinden normalde her iki kemik arasında mevcut olan açı hem sagittal, hem de koronal planda azalmıştır. Kuboid eklemleştiği kalkaneusa oranla mediale doğru sublüksedir. Tedavi geciktikçe kemiklerdeki şekil bozukluğu artar.

Ayağı dışa çeviren kaslarda (peronealler) nispeten güçsüzlük vardır. Ayağı besleyen damarlar da daha ufak çaplıdır. Ayağın bütünüyle ufak oluşunun nedeni bu damarsal yetmezliktir.

Ağrı yoktur. Düzeltme girişimleri sırasında da ayakta ağrı oluşmaz.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

çift taraflı çarpık ayak olgusu


ayağın iç tarafında tabana doğru uzanan oluk şeklindeki cilt kıvrımı
ayağın tümüyle içe bakar konumda oluşu çarpık ayağın en çarpıcı özelliklerindendir
Özdeş Sözcükler
  • pes ekinovarus

  • talipes equinovarus

  • clubfoot