Prof. Dr. TUNCAY CENTEL - Akondroplazi
  Genel Özellikler ve Patoanatomi Yaralanma Mekanizması ve Sınıflama Klinik Görünüm, Tanı ve Ayırıcı Tanı Tedavi Komplikasyonlar
 
 ☰  
 aç

HUMERUS DIŞ KONDİL KIRIĞI

Humerus dış kondil kırığı distal humerus ve kapitellum büyüme plaklarını ilgilendiren bir eklem içi kırıktır. Dirsek bölgesi kırıkları arasındaki yüksek komplikasyon oranıyla önem kazanır.

Genel Özellikler

Oldukça sık rastlanan bir kırıktır. Çocukluk çağında suprakondiler humerus kırığından sonra % 10 ila % 20’lik payıyla dirsek bölgesinin en sık rastlanan kırığıdır. Çocukluk çağında eklem içi kırıklar arasında da en sık rastlanan ikinci kırıktır.

Çocuklarda en sık 6 ila 10 yaşları arasında görülür.

Erkeklerde daha sık görülür (3:1).

Sol tarafta daha fazla rastlanır.

Sekiz olgudan birine aynı tarafta travmatik dirsek çıkığı da eşlik eder. Ayrıca, aynı tarafta olekranon (yaklaşık % 3) ve önkol (yaklaşık % 1,5) kırığı da görülebilir.

Patoanatomi

Kırık hattı humerus distal metafizi dış ve arka korteksi ile dirsek eklemi arasında uzanır. Her ne kadar bazen metafiz parçası ince bir tabaka halinde olup kırık Salter Harris sınıflamasına göre tip III kırığını andırırsa da humerus dış kondil kırığı hemen her zaman Salter Harris sınıflamasına göre tip IV kırığı şeklinde gerçekleşir.

Humerus dış kondil kırığı dirsek eklemini ilgilendiren eklem içi kırıktır. Nadiren kırık hattı kapitellumun ikincil kemikleşme merkezinden geçer. Diğer nadir bir kırık tipi de kırık hattının eklem yüzünde tam da kapitellum ve trokleanın birleştiği noktada sonlandığı şekildir. Humerus dış kondil kırığında kırık parça daha çok humerus distal metafizinin bir kısmı ile buna yapışan radial yan bağı ve ortak ekstansör tendonunu, humerus distal büyüme plağının dış kısmını, kapitellum ikincil kemikleşme merkezini, dış epikondili ve trokleanın bir miktar kıkırdak kısmını içerir. Diğer bir deyişle kırık hattı troklea oluğunun iç tarafına uzanır. Troklea eklem yüzü bozulurken kapiellum eklem yüzü sağlam kalır.

Kırık parça kendine yapışan ekstansör karpi radialis longus ve brevis, ekstansör karpi ulnaris ve parmak ekstansör kaslarından oluşan ortak ekstansör tendonunun ve brakiyoradialis kasının çekmesiyle yer değiştirir. Bazen kırık parça kendi etrafında 90 derece dönerek kapitelluma ait eklem yüzü trokleanın sağlam olan kısmının karşısına gelir. Çok nadiren kırık parça 180 derece takla atar.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

tamamen yerinden ayrılmış humerus dış kondil kırığı