Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

EPİFİZDE UZUNLAMASINA KENET

Epifizin falanks kenarında diyafiz buyunca C şeklinde uzandığı doğumsal bir anomalidir. Falanksın bir tarafında metafizi ve diyafizi kenetleyen epifiz asimetrik büyümeyle falanksın kısa ve üçgen şeklinde oluşmasına neden olur (delta falanks).

Genel Özellikler

Ailesel olabilir. Apert sendromu, Rubinstein-Taybi sendromu ve Nievergelt sendromu başta olmak üzere birçok sendromda görülebilir.

Klinik Tablo

Epifizin ve büyüme plağının anormal yerleşimi asimetrik büyümeye neden olarak falanksın genişlemesine, kısa kalmasına ve üçgen şeklini almasına neden olur. Falanksın distalinde yer alan parmak kısmı bu üçgen yapıya uyum sağlayarak açılanır.

Bu durum elde, ayakta veya her ikisinde de olabilir. Daha çok proksimal falankslarda görülür. Epizin proksimalde yerleşik olduğu 1. metakarp ve 1. metatarsta da görülebilir.

En sık başparmakta görülür. Ayak başparmağında olduğu zaman halluks varus gelişir. Çoğu zaman ayaktaki diğer doğumsal anomalilerle birlikte görülür (polidaktili, sindaktili, tarsal koalisyon).

Tanı

Ufak çocukta radyografide görülmeyebilir. Klinik görünüm nedeniyle şüphe varsa ultrasonografi patolojiyi göstermeye yardımcı olur.

Tedavi 

Falanksdaki deformiteyi tek başına osteotomi ile düzeltmek mümkün değildir, çünkü asimetrik büyüme devam ettiğinden deformite yineler. Bu nedenle asimetrik büyümeye neden olan, epifizin kenet yapan kısmı eksize edilir ve yerine yağ dokusu, ya da polimetilmetakralat (PMMA) doldurulur. Bu işlem mümkün olduğunca 1 yaşın altında yapılmalıdır. Geç olguda falanks osteotomisi de eklenir.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

ayakta halluks varus deformitesine neden olmuş 1. metatarsda epifizer kenet
Özdeş Sözcükler
  • delta falanks

  • longitudinal epiphyseal bracket