Anatomi ve Nedeni Genel Özellikler ve Sınıflama Klinik Görünüm Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

DİSKOİD MENİSKÜS

Diz içinde yer alan ve menisk denen yapıdaki şekil bozukluğu olarak tanımlanır.

Anatomi

Menisküs dizde tibia ve femur arasında yer alır. İçte ve dışta olmak üzere her dizde iki tanedir. Dış görünümü hilali andıran menisküsün kesiti üçgen biçimindedir. Fibröz kıkırdak yapıdaki menisküsler femur ve tibianın eklem yüzlerini kaplamak suretiyle eklem kıkırdağını yüklenmelere koruyan bir çeşit şok emici görevi görürler. Menisküsler diz eklemine yansıyan yükün yaklaşık % 80’ini karşılar.

Menisküsler, eklem kapsülünün uzantısı olan koroner bağlar (meniskotibial bağ) aracılığıyla tibia platosuna tutunurlar. İç yan bağ (medial kollateral ligaman) ile bağlantılı olan medial menisküsün aksine lateral menisküsün dış yan bağ ile (lateral kollateral ligaman) bir bağlantısı yoktur ve bu özellik lateral menisküse daha hareketli olma özelliği verir. Lateral menisküs arka boynuzu ile iç femur kondili dış yüzü arasında bir başka bağ (meniskofemoral bağ) bulunur ki, bunun arka çapraz bağın arkasından geçen dalına Wrisberg bağı (posterior meniskofemoral bağ), önünden geçen dalına ise Humphry bağı (anterior meniskofemoral bağ) denir.

Nedeni

Kesin nedeni belli değildir. Bilinen tek şey diskoid menisküsün doğum öncesi gerçekleşen bir anomali olduğudur. Diskoid menisküs yarım ay, ya da disk şeklinde oluşur.

Hamileliğin 2. ayının sonuna doğru femur ve tibia taslakları arasındaki mezenkimal dokuda yarılma meydana gelerek diz eklemi oluşmaya başlar. Bu aralık oluşurken bölgeyi dolduran mezenkimal dokudan diz çapraz bağları ve menisküsler gelişir. Fibröz kıkırdağa dönüşen mezenkimal dokunun önce merkezi kısmı boşaldığından menisküsler hilal şeklinde oluşur. Menisküslerin aslında disk şeklinde oluştuğu ve merkezi kısmının dejenere olarak ortadan kalkmaması sonucu diskoid şeklinde kaldığına dair eskiden beri ileri sürülen sav doğru değildir, çünkü mezenkimal dokudan geliştiği andan itibaren menisküsün hilal şeklinde olduğu gösterilmiştir.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

L = dış menisküs
M = iç menisküs


diz ekleminin horizontal plandaki kesiti
D = diskoid menisküs
M = normal menisküs