Nedeni, Genel Özellikler ve Klinik Görünüm Tedavi
 
 ☰  
 aç

TİBİANIN DOĞUMSAL POSTEROMEDİAL EĞRİLİĞİ

Tibianin doğumsal posteromedial eğriliği (TDPME) adından da anlaşılacağı üzere daha doğumda bacağın diz altındaki kısmında eğrilikle kendini belli eden nadir bir durumdur. TDPME kendiliğinden remodele olan selim bir deformitedir.

Nedeni

Tibiada rahim içi kırık oluşu, amnion bandının baldırı geçici boğması, ya da rahim içi kalıplanma suçlanmışsa da TDPME’nin kesin nedeni anlaşılamamıştır.

Genel Özellikler

Patoloji tek bacağı tutar. 

Klinik Görünüm

Doğum öncesi 20. haftada ultrason ile tanı konmuş olgu bildirilmişse de tanı genellikle doğumu takiben konur.
 
Doğumsal tibia psödoartrozunda tipik olarak görülen anterolateral eğriliğin aksine burada açılanma arkaya ve iç tarafa doğrudur. Eğrilik tibianın 1/3 distalindedir; çoğunlukla tibianın 1/3 orta kısmına kadar da uzanır. Açılanma değişik derecededir (20° ila 70° arası). Açılanmanın miktarına paralel bacakta kısalık da göze çarpar. Aşırı eğrilikte eğriliğin tepe noktasına rastlayan ciltte gamze görülebilir.
 
Hemen her zaman açılanmanın derecesine göre ayakta değişen şiddette kalkaneus pozisyonu ve ayak bileğinde dorsifleksiyon kontraktürü mevcuttur. Genellikle ayak sırtı baldırın ön ve dış kısmı ile temas halindedir ve ayak bileği nötral konuma getirilemez. Kalkaneus pozisyonu ve dorsifleksiyon kontraktürü germe egzersizleriyle düzelse dahi ayak bileğindeki hareket açıklığı bir miktar kısıtlı kalır.

Çocuk büyüdükçe açılanma kendiliğinden düzelir. Bu düzelme en fazla ilk yıl gerçekleşir (özellikle ilk 6 ay). Genellikle 4 yaşından sonra açılanmada bir düzelme beklenmez. Arkaya olan açılanma mediale olan açılanmaya oranla daha süratle düzelir.

Yaş arttıkça deforme bacaktaki kısalık miktarı da buna paralel artar. Distal tibia büyüme plağındaki yetersizliğin kısalığa neden olduğu düşünülmektedir. Eğriliğin başlangıçtaki derecesiyle orantılı olarak her iki tibia arasındaki fark 3 cm ila 7 cm’i bulur. Genellikle tibiadaki kısalık miktarı normal tibia boyunun % 12 ila % 15’i kadardır. Kısalık ile arkaya açılanmanın bir ilişkisi bulunmazken, kısalık ile mediale olan açılanma arasında doğrudan bir ilişki vardır. Uzunluk farkına yol açan inhibisyon yüzdesi sabit kalır; yani, uzunluk farkı her yaş için aynı oranda ve doğrusal bir şekilde oluşur (Shapiro tip I).

TDPME’de doğumsal tibia psödoartrozunun aksine kırık, ya da psödoartroz riski artmış değildir.

Baldır çapı diğer bacağa oranla daha incedir. Deformitenin olduğu taraftaki ayak diğer normal tarafa oranla hafifçe daha kısadır.

TDPME’nde eşlik eden patolojiye pek rastlanmaz.

Ayırıcı Tanı 

Ayırıcı tanıda fibula hemimelisindeki anteromedial eğrilik ve doğumsal tibia psödoartrozundaki anterolateral eğrilik akılda tutulmalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

Özdeş Sözcükler
  • tibia rekurvatum

  • kyphoscoliosis of tibia