Tanımlama ve Sınıflama Adölesan İdyopatik Skolyoz: Genel Özellikler Patoloji Klinik Görünüm Radyolojik İncelemenin Koşulları Radyolojik Ölçüm ve Değerlendirme Doğal Seyir Tedavide Gözlem Korse Tedavisi Cerrahi Tedavi Endikasyonları Cerrahi Tedavide Eğriliğin Seçimi Füzyon Sahası ve İnstrumentasyonun Seçimi Cerrahi Planlama Klasik İnstrumentasyon Çeşitleri Modern Posterior İnstrumentasyon Çeşitleri Anterior İnstrumentasyon Çeşitleri
 
 ☰  
 aç

İDYOPATİK SKOLYOZ

Tanımlama

Omurganın kesin nedeni belli olmayan yapısal eğriliğidir. Söz konusu eğrilik esas olarak ön arka planda (koronal plan)  oluşursa da, eğriliğin bulunduğu kısma yandan bakıldığında (sagittal plan) lordotik özellikte olduğu, aksiyel planda ise omurların düşey eksen etrafında döndüğü (rotasyona uğradığı) görülür.

Yapısal skolyozlar arasında en sık (yaklaşık % 80) karşılaştığımız idyopatik skolyozun tanısı yeterli bir inceleme sonucu tüm nörolojik nedenler, sendromlar, doğumsal anomaliler vb. dışlandıktan sonra konur.

Sınıflama

İdyopatik skolyoz deformitenin başladığı yaş temel alınarak 4 gruba ayrılır.

Eğriliğe 3 yaşın altındaki bir çocukta rastlanmışsa infantil idyopatik skolyoz, eğriliğe 3 ila 10 yaş arası bir çocukta rastlanmışsa jüvenil idyopatik skolyoz, eğriliğe iskelet olgunlaşmasını tamamlamamış, ancak 10 yaşından büyük bir çocukta rastlanmışsa adölesan idyopatik skolyoz denir. İskelet olgunlaşması tamamlandıktan sonra fark edilen eğriliğe erişkin skolyozu denir.

 

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

skolyoz eğriliği