Genel Özellikler Klinik Görünüm Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

OSTEOKONDROM

Kıkırdak kaplı selim kemik tümörüdür. Tek başına olduğu zaman soliter osteokondrom olarak adlandırılır. Multipl herediter ekzostozda görülenler osteokondromlarla aynıdır.

Genel Özellikler

En sık rastlanan kemik tümörüdür (yaklaşık % 10). Selim kemik tümörleri içerisinde görülme sıklığı % 40 dolaylarındadır.

Sadece endokondral kemikleşme yoluyla kıkırdaktan gelişen kemiklerde görülür.

Hemen her zaman kemiğin metafizinde, daha doğrusu büyüme plağının metafize bakan tarafında yer alır (jukstaepifizer bölge). Epifizde hiçbir zaman görülmez.

Bacak ve kollarda yer alan uzun kemikleri seçer. Olguların yarısında tümör femur distalinde, tibia proksimalinde veya humerus proksimalinde yerleşiktir. Bir başka oran verilecek olursa olguların yaklaşık % 40’ı diz çevresinde görülür. Radius distali, tibia distali ve fibula diğer sık görülen yerleşim yerleridir. Nadiren kürek kemiği (skapula), kaburgalar ve ilyak kemik gibi yassı kemikleri de tutar. Elde karp kemikleri ile ayakta tars kemiklerinde görülmezken, el ve ayak falankslarında olabilir.

Olguların çoğu 10 ila 20 yaş aralığındadır.

Erkek:kız oranı 3:2 gibidir.

Multipl herediter ekzostozun aksine soliter osteokondromun genetik özelliği yoktur. 

Çocuklarda radyoterapi sonrası oluştuğu da bildirilmiştir. 

Oluşum Şekli

Perikondriyumdaki doğumsal olması olası bir kusura bağlı olarak büyüme plağının bir kısmı normal büyüme yönünden şaşarak dışa doğru büyümeye başlar. Dışarı doğru fıtıklaşan kütlenin üzerinde kalan kıkırdak kısım bir büyüme plağı gibi davranarak kemik yapımını sürdürür. Sonuçta tutulan kemikten dışa doğru uzanan, üzeri kıkırdak kaplı kemiksel bir çıkıntı oluşur (ekzostoz). 

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

femur alt uçta osteokondromtibia üst uçtan kaynaklanan osteokondromun 3 buyutlu MR görüntüsü