Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

HİGROMA

Kaynağını eklemlerdeki veya kiriş kılıflarındaki sinovyal dokudan, ya da sinovya ile kaplı boşluklardan alan, içi sıvı dolu selim kist olarak tanımlanır.

Genel Özellikler

Olguların yaklaşık 2/3'ünde el bileği sırtında ortaya çıkar. Ayrıca, el bileğinde başparmak ile nabız alınan bölge arası, başparmağa ait dizinin sırt tarafı, avuç içinin parmaklara yakın kısmı higromanın sık görüldüğü diğer yerlerdir.

Kızlarda daha sık görülür. Daha çok 20-40 yaş erişkin hastalığıdır.

Nedeni ve Patoloji

Nedeni bilinmemektedir. Sinovyal dokunun zayıf alanları izleyerek fıtık tarzında bir oluşum şeklinde bu kisti oluşturduğu sanılmaktadır.

Kistin içi eklem sıvısına benzer, berrak, akışkanlığı az olan, sümüksü bir sıvı ile doludur.

Klinik Görünüm

En belirgin klinik bulgu şişliktir. Higroma sertçe bir kitle halinde ele gelir. Derindeki sinovya ile kaplı dokulardan kaynaklandığı için zemine sabittir, ileri geri hareket ettirilemez. Şişliğin hacmi pirinç tanesi ile iri fasulye tanesi arasında değişir. Bazen bir iki odacıklıdır (lobüllü) ve bu elle yoklandığında hissedilebilir. El bileği sırtında yer aldığı zaman el bileği aşağı doğru büküldüğünde daha da belirginleşir.

Şişlik birkaç gün içinde aniden ortaya çıkabildiği gibi yavaş yavaş da gelişmiş olabilir. Şişlik zamanla küçülebilir, hatta tümüyle kaybolabilir. Bu değişiklikte mekanik tahrişin ve hareket yoğunluğunun azalmasının payı vardır. Üzerine düşme sonucu kist duvarı yırtılırsa şişlik ortadan kaybolur, ancak çoğunlukla aynı yerde bir müddet sonra tekrardan oluşur.

Çoğu higroma ağrısızdır. Üzerine basmakla ağrı oluşturulabilir. Çevredeki sinire bası yaptığı zaman, ya da tendon işlevini engellediği zaman ağrıya neden olur. El bileği eklemi ile ilişkili higroma genellikle ağrılıdır. Bunlar arasında dışardan fark edilmeyen, derin dokudaki gizli higroma hemen her zaman ağrıya neden olur ve el bileği hareketinde daha da şiddetlenir. Hasta ağrılı bölgeyi ovuşturarak ağrıyı dindirmeye çalışır.

Tanı

Klinik muayene tanı için yeterlidir. İçinden geçecek şekilde ışık tutulduğunda (transilluminasyon) kistin içinin berrak sıvı ile dolu olduğu anlaşılabilir.

Ultrasonografide içi sıvı dolu kitle şeklinde görüntü verir.

Tanıyı kesinleştirmek, el bileğinde görülen diğer tümöral oluşumlardan ayırt etmek ve gizli higromayı ortaya çıkartabilmek için MR görüntüleme çok yararlıdır. El bileğinde bulunan ve transilluminasyona yanıt vermeyen solid kütle varlığında biyopsi düşünülmeli ve öncelikle MRG istenmelidir.

Doğal Seyir

Olguların çoğu zamanla kendiliğinden kaybolur.

Kanserleşme olasılığı yoktur.

Tedavi

Kistin ciltte oluşturduğu kabarıklık başlıca yakınma nedenidir, ancak selim karakterli olan higroma çoğunlukla ağrıya neden olmadığından izlemle yetinilir. Tanıda kuşku varsa kütlenin tamamını çıkartacak tarzda biyopsi yapılmalıdır (eksizyonel biyopsi). Şişlik dışında klinik bulgusu olmayan higroma olgusunda cerrahi girişimin tercih edilmemesinin nedenleri, bu kistlerin önemli bir kısmının zamanla gerileyerek kaybolması, bir görüntü bozukluğunu düzelteyim derken cilt kesisi yaparak başka bir estetik kusurun yaratılması ve kütlenin tamamı çıkartılsa dahi olguların % 25 ila % 30'unda yinelemenin görülmesidir.

Enjektörle kist boşluğuna girip sıvının aspire edilmesi yoluyla şişliğin azaltılması geçici bir çözümdür ve kist boşluğuna kortizon enjekte edilse dahi çoğunlukla yineleme ile karşılaşılır. Halk arasında şişliğin üzerine madeni para bağlanması kist duvarını patlatıp sıvını dışarı akmasına ve şişliğin ortadan kalkmasına yönelik bir işlemdir, ancak aynı şekilde hemen her zaman yineleme ile karşılaşılır.

Sinir basısına veya ağrıya neden olan yüzeysel veya derin higromada cerrahi endikasyon doğar. Kist dikkatli bir biçimde uzandığı bütün alanları da içine alacak şekilde eksize edilir.

El bileği sırtında yer alan higromada yineleme oranı diğer yerleşimli higromalara göre daha yüksektir.

 

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


el bileği voler (üstte) ve dorsal (altta) yüzünde yerleşik iki ayrı higroma
  • ganglion kisti

Özdeş Sözcükler