Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Kaba Endoplasmik Retikulum

Hücre içini dantel şeklinde kaplayan ağ şeklindeki organcık. Yüzeyinde ribozomları taşır ve protein sentezinde görev alır.

Kallus

Kemik onarım dokusu

Kanül

Oluk. İçinden tel geçecek şekilde üretilmiş vidalara kanüllü (oluklu) vida denir.

Kapiler

Kılcal damar

Kardiyotokografi

Bebeğin kalp atışlarının seyrini, bebek hareketleriyle ve varsa kasılmalarla olan ilişkisini temel alarak bebeğin iyilik durumunu değerlendirmeye yarayan cihaz

Karpal Koalisyon

El bileği kemiklerinin bitişik şekilde oluşması

Karpal Tünel Sendromu

Median sinirin el bileği düzeyinde kanal içinde sıkışmasıyla ortaya çıkan klinik tablodur. Başparmak ve yanındaki iki parmakta uyuşma, karıncalanma gibi his kusurları ve ağrıyla başlar, müdahale edilmezse hissizlik ve kas güçsüzlüğüne yol açar.

Kateter

Vücut boşluklarına (örneğin, damarlar, kalp) tanı ve tedavi amacıyla özel madde ve sıvı vermek ve bunlardan (örneğin, mesane) sıvı almak için özel hazırlanmış borular

Kaudal

Omurgada kuyruk sokumuna yakın kısım anlamında kullanılır

Kemik Lamelleri

Kemik korteksinde damarların geçtiği kanalları saran kemik dokusu katları. Bakınız, kemik anatomisi.

Kemotaksis

Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) tepkimeleri

Kısa Segment

Omurga füzyonunda az sayda omurun dondurulduğu anlamında kullanılır

Kifoz

Yandan bakıldığında omurganın arkaya doğru açılanması. Sırt bölgesinde aşırı olduğu zaman kamburluk olarak adlandırılır.

Kifoskolyoz

Kifoz ve skolyoz deformitelerinin birlikte oluşu.

Kirschner Teli

Kemik uçlarını tespit etmeye yarayan, ucu sivri, çapı 2,5 mm'ye kadar imal edilen, paslanmaz çelikten çubuk şeklindeki tel

Klinefelter Sendromu

Hücre bölünmesi sırasında eşey kromozomlardan X'in ayrılamaması sonucu iki tane X taşıyan yumurta hücresinin normal bir sperm ile döllenmesi sonucu meydana gelir. Erkek görünümündeki bu kişilerde kadın özellikleri de bulunur; örneğin, sesleri incedir, kollar uzun ve incedir, sakal ve bıyık gelişimleri hemen hemen yoktur, vücut kıllanmaları kadın özelliği taşır ve testisleri küçüktür.

Klippel-Feil Sendromu

Boyun omurlarından bazıları bitişik olarak oluştuğundan boyun hareketlerinde kısıtlılık, boyunda kısalık, ensede düşük saç hizası ile karakterize bir hastalık

Klippel-Trenaunay-Weber Sendromu

Ciltte şarap rengi lekeler, varisler ile kol ve bacakta kemik ve tüm yumuşak dokuları kapsayan aşırı büyüme ile karakterize nadir bir hastalıktır.

Klonus

Kasın süratli bir biçimde kasılması ve sonra gevşemesi şeklinde birbirini izleyen istemsiz hareketi

Knowles Çivisi (Knowles Pin)

İnce çaplı, ucu sık yivli, yiv genişliği az olan ve femur boynu kırıkları için tasarlanmış çivi

Koksartroz

Kalça dejeneratif artriti

Koksa Valga

Femur boynu ekseni ile femur diyafiz ekseni arasında koronal plandaki açının artmasıyla ortaya çıkan şekil (yandaki çizimde "2" numara)

Koksa Vara

Femur boynu ekseni ile femur diyafiz ekseni arasında koronal plandaki açının azalmasıyla ortaya çıkan şekil (yandaki çizimde "1" numara)

Kol Askısı

Kola ait yumuşak doku yaralanmalarında ve kola ait bazı kırıklarda tespit aracı olarak kullanılan askı.

Kollateral

Bir damarın devre dışı kalması sonucu o bölgeyi kanla beslemek üzere çevreden gelişen, aynı ana damardan çıkan dallar

Kompartman, Kompartman Sendromu

Esnemesi mümkün olmayan (kemik) veya esnemesi çok az olan (fasya, kemikler arasındaki membran) dokularla çevrili anatomik boşluklara kompartman denir. Travma sonucu gelişen ödem nedeniyle kompartman içinde artan basınç belli bir dereceyi geçtiği takdirde o kompartmanda yer alan kaslarda nekroz, sinirlerde felç, damarda kapanma oluşmaktadır. Bunun sonucunda distaldeki uzuvda (el, ayak) felçler ve eklem sertliklerinin görüldüğü kompartman sendromu oluşmaktadır.

Kondroblastom

Kıkırdak hücresinden kaynaklanan, selim bir tümör çeşidi

Kondrosarkom

Kıkırdak hücresinden kaynaklanan habis tümör. Başka bir patolojiden (örneğin, ostekondrom) geliştiği zaman sekonder kondro sarkom olarak adlandırılır.

Kondrosit

Olgun kıkırdak hücresi

Konservatif Tedavi

Cerrahi dışı tedavi

Kontraktür

Eklemi destekleyen kas, bağ ve kapsülün kısalarak karşı yönde yapılan hareketi kısıtlaması

Konveks Pes Valgus

Ayak tabanının televizyon koltuğu şeklini aldığı düztabanlık çeşidi

Konvulsiyon

Havale

Koriyonik Villus

Gelişmekte olan plasentaya koriyon denir. Anne kanıyla azami teması sağlamak için plasentadan çıkan ince çıkıntılara villus denir.

Kornea

Gözün renkli kısmının üstünde yer alan saydam kısım.

Koronal, Koronal Plan

Sağ ve sol arasında uzanan ve gövdeyi ön ve arka kısımlara ayıran plan. Bakınız,

Koroner Arter

Kalp kasını besleyen atar damar

Korteks, Kortikal Kemik

Kemik iliğini çevreleyen, sıkı kemik dokusundan ibaret katman. Bakınız, kemik anatomisi.

Kostal Sinostoz

Kaburgalardan bazılarının bitişik olarak oluşması

Kraniyal Sinır, Kafa Çifti

Periferik sinir sisteminin beyinden çıkan kısmı

Kranyofarinjioma

Beyindeki Ratke kesesi artıklarından çıkan tümör

Kranyokaudal

Baş ve kuyruk sokumunu birleştiren hatta paralel

Kranyoservikal

Baş (kranyo) ve boyun (servikal) bölgesini ilgilendiren

Kranyostenoz

Suturaların erken kapanması sonucu kafatasının ilgili bölümünün büyüyememesi ve gelişen beynin kendine yetecek hacmi bulamaması sonucu ortaya çıkan nörolojik tablo

Krepitasyon

Kırık uçlarının birbirine sürtünmesi sonucu oluşan his

Kronolojik Yaş

Doğum tarihine göre hesaplanan yaş

Kruris

Diz eklemi ile ayakbileği eklemi arasında kalan bacak kısmı. Fibula ve tibianın birlikteliği kastedilir

Ksantom

Ciltte ve tendonlarda bulunan, lipid (yağ) yüklü histiositlerden ibaret oluşumlar

Kuadripleji, Kuadriplejik

Her iki kol ve her iki bacakta felç durumu

Kuadriseps Kası

Dizin düz durmasını sağlayan, uyluk önündeki kas grubuna verilen ad. Vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius ve sartorius kasları bu gruba dahil olan kaslardır.

Küntscher Çivisi

Kesiti yonca yaprağına benzeyen, özellikle femur olmak üzere, uzun tubüler kemik kırığı için G. Küntscher tarafından tasarlanmış çivi

Küretaj, Kürete Etmek, Küret

Nispeten katı bir dokunun (örneğin, kemik) özel bir aletle (küret) aracılığıyla kazınarak ortamdan uzaklaştırılması

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
K