Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Maffucci Sendromu

Özellikle el ve ayakta çok sayıda enkondrom, lenanjiom ve hemanjiom ile seyreden hastalık

Makrofaj

Büyük fagosit hücresi; dokularda uzaklaştırılması gereken ölü dokuları, yabancı cisimleri yutarak (fagositoz) temizlik yapan çöpçü hücre

Malformasyon

Şekil bakımından hatalı oluşum

Malign

Habis

Malign Hipertermi

Anestezi sırasında kullanılan ilaçlara karşı verdiği reaksiyonla vücutta ısı yükselmesine ve sonuçda da ölüme neden olabilen genetik bir hastalık

Mandibulofasyal Dizostoz

Kafatası kemiklerinin bazılarının az gelişmesine bağlı olarak tipik yüz görünümü ile karakterize kalıtımsal hastalık. Çene ufak, gözler aşağı doğru süzülmüş, kulaklar aşağı doğru çekilmiş gibidir.

Marfan Sendromu

Uzun boy, uzun bacaklar, uzun parmaklar, ektopik lens, kalp kapağı ve aort bozukluğu ile seyreden genetik bağ dokusu hastalığı.

Matriks

Kemiğin zemin maddesi, stroma

Medial

Uzuvların veya kısımlarının gövde merkezine yakın olan bölümü; iç taraf

Medializasyon

İç tarafa kaydırma

Meloreostos

Radyografide tipik eriyen mum görüntüsü veren, kemik korteksinin kalınlaşması ile seyreden genetik hastalık.

Menarş

İlk defa adet görme

Menenjit

Beyin zarlarının iltihabı

Merkez Kenar Açısı, MK Açısı (Wiberg Merkez Kenar Açısı)

Kalça ekleminde femur başının örtünmesini gösteren radyolojik parametre. Normal değeri 25 derecenin üzerindedir. 20 derecenin altında olması asetabulumun yetersiz olduğunu gösterir.

    pembe boyalı kısım MK açısını göstermektedir

Metafiz

Kemikte büyüme plağı ile diyafiz arasında kalan, kemiğin kadeh gibi genişlediği kısım. Bakınız, kemik anatomisi.

Metastaz

Kanserli hücrelerin bulundukları konumdan başka bir konuma sıçraması

Metatarsalji

Mekanik bozuklukların, ya da inflamatuar hastalıkların ayak tabanında, özellikle de metatars başlarına rastlayan bölgede neden olduğu yaygın ağrılı durum için kullanılan ortak terim

Metatarsofalangeal Eklem

Metatars ile falanks arasındaki eklem. Bakınız, ayak anatomisi.

Mezoderm

Embriyonun erken döneminde bulunan ve daha sonraları farklılaşma (differensiasyon) sonucu bağ ve destek dokusunun (kas, kiriş, kemik, kıkırdak vb.) kökenini aldığı üç temel tabakadan biri.

Midtarsal

Ayaktaki tars kemiklerine ait bölge kastedilir

Mikrosefali

Baş çevresinin yaş ve cinsiyete uyan değerlerin iki standart sapmasından daha düşük çıktığı, sinir sistemi geriliğini ifade eden durum

Milroy Hastalığı

Lenf yolları bozukluğuna bağlı olarak lenf sıvısının dokularda birikmesi (lenfödem) ve yumuşak dokulardaki hipertrofi sonucu uzuvların, özellikle de bacakların iri görünmesi ile karakterize ailesel hastalık.

Mitral Kapak

Sol kulakçık ve karıncık arasında bulanan kalp kapakçığı

Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral kapağın sol atriuma doğru esneyip tam kapanmaması ve böylece sol atriuma doğru kan geçişini engelleyememesi

Miyelin

Sinir hücresinden (nöron) çıkan siniri (akson) saran kılıfın esas maddesidir. Uyarının hızla ulaşımını sağlamakla yükümlüdür

Miyelografi

Omurilik sıvısına radyoopak madde verilerek yapılan tetkik. Omurilik ve omurilikten çıkan sinir kökleri hakkında bilgi verir.

Miyelopati

Omuriliği hastalığına verilen genel ad

Miyopati

Kas hastalığına verilen genel ad

Miyotomi

Kasın kesilmesi

Morbidite

Morbidite belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa tutulanların sayısını belirtir. Morbidite oranı hastalığa tutulmuş ama hayatta kalmış olan hastaların hastalık sonucu ölmüş insanlara oranıdır.

Mortalite

Ölüm

Mukoza

Bazı organları (mide), ya da dışarı açılan bazı boşlukları (ağız içi, bağırsaklar) kaplayan, salgılama özelliği olan katman

Multipl Herediter Eksostoz

Kemiğin büyüme plağına komşu kısımlarından dışarı doğru büyüyen, üzeri kıkırdak bir şapka ile kaplı kemik çıkıntılarının vücudun bir çok kemiğinde görüldüğü, kalıtımsal hastalık.

Multiplanar Eksternal Fiksatör Sistemi

Birden fazla planda düzeltme yapabilen eksternal fiksatör.

Mutasyon

Canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen genetik şifrenin herhangi bir nedenle (koyalama hataları, röntgen ışınları, kimyasallar vb.) değişmesi

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
M