Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Habaset

Habis tümör özelliği taşıma; kanserleşme

Haberci RNA, messenger RNA (mRNA)

Yapılacak proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi ribozomlara taşıyan molekül

Halüsinasyon

Bir duyu organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, alınan bir duyunun varlığına inanma hali

Hamartom, Hamartomatöz

Normal hızda büyüyen, değişik dokuların düzensiz bir şekilde karışmış olduğu, selim tümöre benzer yapı

Hamstring

Dize fleksiyon hareketini yaptıran, kalçaya da ekstansiyon hareketinde yardımcı olan biseps femoris (dış hamstring) ve grasilis, semimembranöz ve semitendinöz (iç hamstringler) kaslarına verilen isim

Haplotip

Hablotip ya da habloid genotip tek bir ebeveynden geçiş yapan bir grup gen çiftini (allel) ifade eder.

Hemanjiom

Kan damarlarının içini döşeyen endotel hücrelerinden kaynaklanan, ciltten kabarık, kırmızı renkte, bazen sürtünmeyle kanayan, bebeklikten itibaren mevcut olup, zamanla küçülebilen iyi huylu tümör

Hematojen

Kan yoluyla

Hemartroz

Eklemde kan birikmesi

Hematom

Vücut boşluklarında toplanan kan; eklemde olduğu zaman hemartroz adını alır

Hemiatrofi

Gövdenin bir tarafının, ya da uzvun bir tarafının daha ufak oluşu.

Hemiepifizyodez

Büyüme plağının bir plandaki yarımını cerrahi yolla tahrip ederek, ya da buraya  daha sonra çıkartmak üzere U çivisi, vida, sekiz plağı vb. gibi implantlar yerleştirerek, bu yarımdan gerçekleşecek büyümeyi dizginleyen ve açısal deformitenin tedrici olarak düzelmesini hedefleyen işlem

Hemihipertrofi

Gövdenin bir tarafının, ya da uzvun bir tarafının daha büyük oluşu.

Hemivertebra

Kısmi oluşmuş omur; yarım omur

Hemoraji

Kanama

Hemosiderin

Alyuvarlarda bulunan ve demir içeren depo maddesi 

Heterotopik Ossifikasyon

Metabolik bozukluk sonucu kalsiyum tuzlarının kemik dokusu dışındaki dokulara (kas, bağ, tendon, eklem kapsülü, damarlar, böbrek vb.) çökmesi

Hidroksiapatit Kristali 

Kemiğin ve dişlerin dayanıklılığını sağlayan, kalsiyum içerikli temel yapı taşı

Hidroliz

Su ilavesiyle bir kimyasal bağın parçalanmasıdır. Bu parçalanma sırasında parçalanan kısımlardan birine H+, diğerine OH- grubu bağlanır.

Hidrosefali

Beyin karıncıklarındaki özel hücrelerde yapılan beyin omurilik sıvısının beyin içersinde aşırı miktarlarda birikerek basınçla bebekteki kafa kemiklerini itmesi ve bunun sonucu başın büyümesi

Hiperemi

Söz konusu bölgede kanlanmanın artması

Hiperkalsemi

Kanda kalsiyum düzeyinin artması

Hipermobilite, Hipermobil 

Aşırı hareketli

Hiperparatiroidi

Paratiroid hormonun aşırı salgılanışı

Hiperplazi, Hiperplazik

Bir organ veya dokuda yer alan hücrelerin çoğalması sonucu hücre sayısının artmasıyla oluşan irileşme

Hipertiroidi

Tiroid hormonun aşırı salgılanışı

Hipertrofi, Hipertrofik

Bir organ veya dokuda yer alan hücrelerin hacminin artması sonucu oluşan irileşme

Hipoestazi

Duyuda azalma

Hipoglisemi

Kan şekerinde düşme

Hipogonadizm

Cinsiyet organlarındaki yetersizlik; örneğin, küçük testisler

Hipokalsemi

Kanda kalsiyum düzeyinde azalma

Hipokifoz

Kifozda azalma. Sırtta olduğu zaman sırtın düzleşmesi anlaşılır

Hipoplazi, Hipoplazik

Bir organın veya uzvun kısmen veya bütün olarak gelişmemesi, küçük boyutlarda oluşması

Hipotermi

Vücut ısısında düşme

Hipotonik

Eklemlerin pasif harekete karşı gösterdiği dirençte azalma

Histamin

Mastositlerde bazofillerin hücre içi keseciklerinde bulunan ve ani aşırı duyarlılık hallerinde serbest hale geçen bu madde kılcal damarların genişlemesiyle beraber yerel geçirgenliğin artmasına, bronşların ve bağırsakların büzüşmesine, mide, tükürük ve böbreküstü bezi salgılarının artmasına neden olur. 

Histiosit

Kemik iliğinde kök hücrelerinden gelişen ve fagositoz (yani artık maddeleri, hücre yıkıntılarını içine alarak yok eden) özelliğiyle çöpçü hücre işlevini gören hücreler

Histiositoz

Histiositlerin aşırı miktarda çoğalmasıyla karakteristik hastalıklara verilen genel addır. Cildi, kemiği ve kasları tuttuğu gibi karaciğer, akciğer, dalak, kemik iliği tutulumu da olabilir. Histiositozis X omuru tutarak vertebra planaya yol açabilir.

HKFAO 

Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosis sözcüklerinin baş harflerinden oluşan, kalça, diz ve ayak bileğini de içine alan ortez

Holt-Oram Sendromu

Doğumsal kalp hastalığı (kalp kulakçığında veya karıncığında delik), elbileği kemiklerinde anomali, başparmakta hipoplazi, kol kemiklerinde kısmı veya tam eksiklik ile karakterize genetik bir hastalık.

Horizontal

Yatay, ufki

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
H