Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Oblik

Eğik

Oksiput

Kafa arkasındaki kemik. Bakınız, kafatası anatomisi.


Oksipitofrontal Çap


Yandan bakıldığında başın genişliğini ifadede eden, frontal kemik ile oksiput kemiği arasındaki mesafe. Artışına dolikosefali denir.


Oksipitoservikal

Boyun ile oksiput kemiğinin komşu olduğu kısım. C1 ve C2 omurları ile oksiputun foramen magnumu oluşturan kısmından ibaret bölge kastedilir.

Oligohidramnios

Rahimde fetusu saran en iç zar olan amniyonun ürettiği ve bebeğin içinde bulunduğu sıvının azlığı

Ollier Hastalığı

Vücutta çok sayıda kıkırdak kaynaklı selim tümörün (enkondrom saptandığı kalıtımsal olmayan çocukluk çağı hastalığı. Diğer adı multipl enkondromatozdur.

Optik Foramen

Optik sinir ve oftalmik arterin geçtiği optik kanalın orbitaya (göz çukuru) açılan uç kısmı.

Orak Hücreli Anemi

Özellikle zencilerde görülen, ailesel, kan hücrelerinin bozulmasına neden olan bir çeşit kan hastalığı

Oraklayarak Yürüme

Diz ve ayak bileğini bükmeden, kalçadan dışa ve öne doğru geniş kavis çizerek yürüme

Oral

Ağızdan

Ortez

Bir uzvun, ya da gövdenin işlevini desteklemeye veya düzeltmeye yarayan cihaz

Ossifiye Olmak, Ossifikasyon

Kemikleşmek. Kemikleşme.

Osteoartroz, Osteoartritik

Eklem kireçlenmesi

Osteoblast, Osteoblastik Aktivite

Kemik dokusunun yapımında rol alan hücre

Osteoblastom

Kemik hücresinden kaynaklanan selim tümör

Osteofit

Eklem kireçlenmesinde (dejeneratif artit) eklem çevresinde, yük taşımayan kısımlarda oluşan, kemik onarım dokusundan ibaret çıkıntılar

Osteoid

Osteblastlar tarafından yapılan, daha henüz mineralizasyonu gerçekleşmemiş, ilkel kemik dokusu

Osteoid Osteoma

Kemikte ağrıya neden olan, Aspirin'e hassas bir çeşit iyi huylu kemik tümörü. Bakınız,

Osteoklast

Kemik dokusunun yıkımında rol alan hücre

Osteoklazi

Kemiğin uygun koşullarda manüplasyonla kırılması

Osteokondral

Kemik ve kıkırdaktan ibaret

Osteokondroz

Vücudun değişik kemiklerindeki büyüme merkezlerini tuttuğu için sadece çocuklarda görülen, kanlanması bozulan büyüme merkezinin zamanla rejenere olmasıyla sonuçlanan durum

Osteoliz

Kemik yıkımı

Osteom

Daha çok kafatasında görülen, kemik hücresi kaynaklı selim tümör.

Osteomalasi

Mineralizasyon kusuru sonucu erişkinde kemiklerin dayanıklılığının azalması

Osteomiyelit

Kemiğin iltihabı

Osteonekroz

Kanlanmada bozukluk sonucu ilgili kemik dokusunun canlılığını yitirmesi

Osteopeni

Kemik mineral yoğunluğunun normalin altında oluşudur. Osteoporozun daha hafif bir şekli olarak ifade edilebilir. Kemik yoğunluğu ölçümünde kullanılan T skoru -1 ila -2,5 arasındadır.

Ostepetroz

Kemik rezorpsiyonundaki kusur sonucu kemiklerin radyografide sklerotik görünümü ve kemik kırılganlığında artış ile karakterize, kalıtımsal bir hastalık.

Osteosarkom

Kemik hücresinden kaynaklanan primer habis tümör

Osteosentez Materyali

Kırık, ya da osteotomi sonrası anatomik bütünlülüğü bozulan kemiğin bir takım malzeme ile (plak, vida, çivi, eksternal fiksatör vb.) tespitine osteosentez, bu işlem sırasında kullanılan malzemeye de osteosentez materyali denir.

Osteoskleroz

Kemiğin radyolojide daha yoğun görünümü.

Osteotomi

Kemiğin cerrahi olarak kesilmesi

Otonom Sinir Sistemi

Kalbin çalışması, gıdaların sindirimi, tükürüğün salgılanması vb. gibi çoğu istemsiz, solumak gibi de yarı istemsiz işlevlerini yerine getirmek suretiyle iç organların işleyişini kontrol eden periferik sinir sistemi.

Otozomal Dominan

Otozomal sözcüğü cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomları ifade eder. Bu tür kromozomlara ait gen çiftinden birinde oluşan değişikliğin hastalığın oluşması için yeterli olduğu kalıtım şeklidir. Kalıtımsal hastalık her kuşakta kendini gösterir. Bu şekilde kalıtılan hastalığın ortaya çıkma riski, hasta kişinin ve çocuklarının cinsiyetinden bağımsız olarak her gebelikte % 50'dir.

Otozomal Resessif

Otozomal sözcüğü cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomları ifade eder. Bu tür kromozomlara ait gen çiftinden her ikisinin de değişikliğe uğramış olmasının hastalığın oluşması açısından gerekli olduğu kalıtım şeklidir. Hastalık her kuşakta kendini göstermez; daha çok kardeşler etkilenir. Aynı şekilde akraba evlilikleri de hastalığın görülme sıklığını arttırır.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
O