Genel Özellikler Klinik Tablo Tedavi Komplikasyonlar
 

Talassemi Major

Al yuvarlarda oksijeni taşıyan hemoglobinde bir bozukluğu ifade eden kalıtsal bir kan hastalığı

Tars, Tarsal

Ayakta tarak kemikleri ve parmak kemikleri dışında kalan her kemiğe tars denir. Tarsal, tarslara ait anlamındadır.

Tarsal Koalisyon

Ayaktaki mevcut kemikler arasında doğuştan kıkırdak, ya da kemik yapıda bağlantıların varlığı. Örneğin, talus ve kalkaneus arasında olana talokalkaneal koalisyon denir. Bakınız, tarsal koalisyon.

Tarsometatarsal Eklem

Ayakta falankslar ve metatarslar (tarak kemikleri) haricindeki kemiklere tars(lar), tarsal kemikler ile metatarslar arasında kalan eklemlere de tarsometatarsal eklem denir.

Temaruz

Bir hastalığı veya klinik bulguyu taklit ederek başkasını kandırma

Tendinit

Tendonun inflamasyonu

Tendon

Kas kirişi

Tenosinovit

Tendon kılıfını döşeyen sinovyanın inflamasyonu

Tenotomi

Tendonun kesilmesi

Teratolojik Çıkık

Hamileliğin çok erken dönemlerinde, ilgili eklemin oluşumu sırasında hatalı oluşuma bağlı olarak ortaya çıkan çıkık; patolojinin ağır olduğunu gösterir

Teratojen

Ceninde büyüme ve gelişme üzerinde etkili olarak bozukluk yaratabilen anlamındadır.

Terminal

Son

Tibial Hemimeli

Kaval kemiğinin (tibia) doğumsal eksikliği. Bacakta kısalığa yol açar.

Toksoplasmoz

Bir parazit olan toxoplasma gondii infeksiyonudur. Ev kedi ve köpekleri taşıyıcıdır. Anneye bulaştığı zaman düşük veya ölü doğuma neden olur. Bebek yaşarsa görme bozukluklarına, ensefalite, hidrosefaliye, sara nöbetlerine, karaciğer, dalak ve akciğerlerde tahribata neden olur.

Tonus

Kasın istirahatteki gerginliği

Torakal, Torasik

Sırt bölgesini ifade eder. Bakınız, omurga anatomisi.

Torakolomber

Sırt ve bel arasında kalan geçiş bölgesi

Torakolombosakral

Sırt, bel ve sakrum bölgelerini kapsayan anlamında kullanılır

Torakotomi

Göğüs boşluğunun cerrahi olarak açılması

Toraks

Göğüs kafesi

Torsiyon

Kendi uzun ekseni etrafında bükülmek, dönmek

Total Artroplasti

Tüm eklem elemanlarının protezle yer değiştirmesi

Trabekül, Trabeküler

Kemiğe dayanıklılığını veren, bölmecikler şeklindeki yapıyı oluşturan yatay ve düşey kemik duvarlar

Traksiyon

Çekmek. Tedavi amacıyla bir uzvu bir düzenek aracılığıyla çekerek kırığı iyileştirme işlemi

Traksiyon Masası

Özellikle kalça ameliyatlarında kullanılan, skopi kullanımı için özel tasarlanmış, bacaklardan çektirme yapılıp hastaya pozisyon verdirilebilen özel ameliyat masası

Transfer Metatarsaljisi

Normalde 1. metatars başı tarafından taşınan yükün kırık veya cerrahi girişim sonrası komşu metatarsa kayması ve komşu metatarsın bu yükü tolere edememesi sonucu ortaya çıkan metatarsalji

Transkripsiyon

DNA'nın hücre içinde protein yapımından sorumlu RNA'ya (ribonükleik asit) kopyalanması.

Transoral Dekompresyon

Kranyoservikal kavşakta gelişen omurilik veya beyin sapındaki basının ortadan kaldırılması için ağız içinden girilerek gerçekleştirilen cerrahi işlem

Triple Artrodez

Ayakta mevcut deformiteyi stabilize etmek amacıyla yapılan ve talus, kalkaneus, kuboid ve naviküler kemikler arasındaki eklemin iptal edildiği artrodez çeşidi

Triseps Sura

Baldırda gastroknemius ve soleus kaslarından oluşan kas kompleksi

Trisomi 13

Ekstra 13. kromozoma sahip olma durumu. Zeka geriliği, polidaktili, mikrosefali (ufak baş), düşük kulak konumu, kalp, böbrek ve gebital organlarda doğumsal bozukluklara neden olur.

Trokanter Bursiti

Trokanter major üzerinde gelişen bursa iltihabı

Tromboz, Tromboemboli

Damariçi pıhtı oluşumu; damariçi oluşan pıhtınn yerinden ayrılıp kana karışarak başka bir yerde damarı tıkaması

Turner Sendromu

X kromozomu bulunmayan yumurta hücresinin X kromozomu taşıyan bir sperm tarafından döllenmesi sonucu, ya da eşey kromozomu taşımayan bir spermin normal bir yumurta hücresini döllemesi sonucu ortaya çıkar. Dış görünüm olarak dişidirler, ancak adet göremezler ve kısırdırlar.

Turnover

Kemik yıkımı ve yerine yeni kemik yapı tarzında bütün yaşam boyu devam eden ve kemiğin yenilenmesi hedefleyen biyolojik mekanizma

Tuzaklama

Periferik sinirin katettiği yol üzerindeki herhangi bir noktada sıkışması

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

0212 570 8689 - 0553 045 4194
T