Nedeni Klinik Görünüm ve Tanı Tedavi
 
 ☰  
 aç

Tedavi

Radius ve ulnayı birbirinden ayırma girişimleri hüsranla sonuçlanmıştır, çünkü iki kemik arasındaki sinostoz tekrardan oluşmaktadır. Kemik köprünün oluşmasını önlemek amacıyla iki kemik arasına çeşitli inert (kemik çimentosu, silikon tabaka vb.) ve biyolojik (yağ dokusu, kas dokusu) maddelerin yerleştirilmesi de (interpozisyon) başarılı olamamıştır. Son zamanlarda serbest damarlı yağ dokusu-fasya greftiyle başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir.

Sinostoz sahasından osteotomi yaparak önkolu hastanın daha rahat kullanabileceği bir pronasyon konumuna getirmek mantıklı bir çözümdür, ancak pronasyon deformitesi ileri olan (60 derece ve üstü) olguda ve çift taraflı olguda endikedir. Ebeveynlerin beklentisi önkol rotasyon hareketinin normale döndürülmesi ve kola normal bir görünüm kazandırılmasıdır. Cerrahi endikasyon koyarken osteotominin engelli önkola ne kazandıracağı ebeveynlere ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı ve tam düzelme yönündeki beklentileri gerçekçi zemine oturtulmalıdır. Osteotomi için ayrıca omuz (glenohumeral ve skapulotorasik) hareketinin tam açık, el ve el bileğinin de hipermobil olması gerekir.

Osteotomi sonrası önkolun sabitleneceği rotasyon derecesi tartışmalıdır. Tek taraflı olguda 20 derece pronasyon veya nötral rotasyon önerilmişse de, genelde kabul gören tek taraflı olguda 20 derecelik supinasyondur.

Çift taraflı olguda baskın tarafın 20 derece pronasyonda, diğer tarafın ise 0 derecede (nötral konumda) tespiti önerilir. Çift taraflı olguda bir tarafı 20 ila 30 derece pronasyonda, diğer tarafı ise 20 ila 30 derece supinasyonda tespit edenler de vardır.  Şu bilinmelidir ki, bu dereceler mutlak olmayıp hastanın içinde yaşadığı topumun yaşam tarzına, hastanın çalışma ortamının özelliğine, hobilerine, günlük yaşantıda en çok gereksinim duyduğu etkinliklere göre değişebilir.

Sinostoz sahasından yapılan osteotomi sonrası damar ve sinir yapılarının gerilmesine bağlı sorunlar yaşanabilir. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için osteotomi sahasından bir miktar kısaltma yapılır. Osteotomi sahasının tespiti perkütan Kirschner telleriyle yapılır. Dolaşım bozukluğu gelişirse bu teller kolayca çıkartılarak düzeltme geri alınır ve dolaşım sağlanır.

Diğer seçenekler osteotominin sinostoz sahasından değil de radius distalinden yapılması, ya da tespit materyali olarak multiplanar eksternal fiksatör sisteminin tercih edilmesidir. Döndürme işlemi multiplanar eksternal fiksatör sistemi üzerinden günlere yayılarak yapıldığından damar-sinir komplikasyonu görülme olasılığı ortadan kalkar. Ayrıca hastaya uygun rotasyon derecesi hastayla birlikte kararlaştırılmış olur. Sabit deformite çok ileri ve çok fazla (80 dereceden fazla) bir döndürme gerekiyorsa bu işlemin multiplanar eksternal fiksasyon sistemiyle gerçekleştirilmesi, ya da iki aşamada yapılması önerilir.

Kompartman sendromu diğer olası bir komplikasyondur.

Ağrıya neden olan ilerleyici radius başı sublüksasyonu mevcutsa ergenlik çağında radius başı eksizyonu yapılır.

 

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları, daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

 

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.